ՀՅԴ մամուլի խորհրդաժողովի հաղորդագրութիւնը

2021-թ. հոկտեմբերի 17-18-ին, Երեւանի «Արամ Մանուկեան» կենտրոնում տեղի ունեցաւ ՀՅԴ մամուլի խորհրդաժողով։ Խորհրդաժողովին մասնակցում էին ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը եւ անդամները, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի անդամները, ՀՅԴ մամլոյ դիւանն ու հանրային կապերի եւ քարոզչական գրասենեակի աշխատակիցները, ՀՅԴ աշխարհատարած կառոյցի մամուլի խմբագիրները եւ շրջանների հանրային կապերի պատասխանատուները, սոցիալական ցանցերի մասնագէտները։

Քանի որ խորհրդաժողովը տեղի էր ունենում Արցախեան 44-օրեայ պատերազմից յետոյ, բնականաբար, իբրեւ համահայկական հրատապ օրակարգ, պատերազմի ընթացքում հայկական տեղեկատուութեան գործունէութեան արժեւորումը եւ արձանագրուած բացթողումները դարձան համապատասխան քննարկման առարկայ։

Խորհրդաժողովի օրակարգին մաս էին կազմում ՀՅԴ մամլոյ դիւանի կազմած ռազմավարութեան եւ մարտավարութեան նախագծի քննարկումը, ազգային-պետական արժէքների եւ գաղափարների քարոզչութիւնը եւ առկայ խնդիրներն ու մարտահրաւէրները, Դաշնակցութեան քարոզչութեան ընդհանուր ուղղութիւնները, ՀՅԴ մամուլի բովանդակութեան եւ տեխնիկական հիմնախնդիրները ինչպէս նաեւ ՀՅԴ մամուլի աշխատանքներու համադրումը:

Խորհրդաժողովը հաստատեց.

1- Դաշնակցութեան մամուլը շարունակելու է ազգային ազատագրական պայքարի եւ սոցիալիստական գաղափարախօսութեան հունաւորման եւ ժողովրդականացման իր կենսական առաքելութիւնը:

2- Արցախի ներկայ կացութիւնը, դիմագրաւած մարտահրաւէրները Դաշնակցութեան մամուլը շարունակում է պահել իր ուշադրութեան կենտրոնում, հետամուտ լինելով ներազգային ու միջազգային հարթակներում համապատասխան արձագանգի:

3- Դաշնակցութեան մամուլը պէտք է մնայ ջատագովը ազգային արժէքների եւ ազգային միասնականութեան: Հայաստանին ու հայութեանը սպառնացող բոլոր վտանգները մնում են համահայկական օրակարգում, առ այդ պէտք է մղել Հայաստանի իշխանութիւններին վեր բարձրանալու ազգը պառակտող վարքագծից: Հայութեան միասնականութեան հարցը անսակարկելի անհրաժեշտութիւն է:

4- Դաշնակցութեան մամուլը լայն զանգուածներին առաւել հասանելի դարձնելու համար, հարկ է յաւելեալ զարկ տալ արդի արհեստագիտական հաղորդակցական միջոցներին եւ սոցիալական ցանցերին։

5- Դաշնակցութեան մամուլում քաջալերել դաշնակցութեան քաղաքական մտքի զարգացումը եւ կառուցողական բանավէճը, նախանձախնդիր մօտեցում ցուցաբերելով դաշնակցական կեցուածքի օրինակելի դրսեւորման հարցում, շարունակելով հեռու մնալ մի շարք լրատւամիջոցներում եւ, ընդհանրապէս, սոցիալական ցանցերում տեղ գտած անպատշաճ արտայայտութիւններից եւ հակազդեցութիւններից։

6- Նկատի ունենալով պատերազմի ընթացքում հայկական լրատուադաշտի դրսեւորած անհամարժէք ու անկազմակերպ վիճակը, ժողովը անհրաժեշտ համարեց մշակել ճգնաժամային իրավիճակին համարժէք քարոզչական մեխանիզմ։ Ժողովը հաստատեց, որ տեղեկատուական պատերազմը աւարտուած չէ եւ հայութիւնը պէտք է ծաւալի կազմակերպուած աշխատանք եւ միջազգային տեղեկատուական դաշտում ունենայ գործուն ներկայութիւն։

7- Մամուլի բնագաւառում մարդուժի պատրաստութիւնը եւ երիտասարդ սերնդի ներգրաւումը հարկ է պահել ուշադրութեան առանցքում։ Այս շրջանակում շեշտը դրուեց նաեւ արդի արհեստագիտական հնարաւորութիւնների օգտագործման համար քարոզչական համակարգը յաւելեալ մասնագէտ անձնակազմով օժտելու անհրաժեշտութեան վրայ։

8- Խորհրդաժողովը հաստատեց.

ա. Ելնելով հայութեան ու Հայաստանի առջեւ ծառացած հիմնական մարտահրաւէրներից, Դաշնակցութեան մամուլը վճռականօրէն պիտի հետապնդի Արցախի հիմնահարցի հայանպաստ լուծման, ինչպէս նաեւ Հայաստանի պետականութեան, ինքնիշախնութեան եւ անվտանգութեան սպառնացող վտանգների յաղթահարման քարոզչական իր առաքելութիւնը:

բ. Սփիւռքի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրները, մասնաւորապէս Մերձաւոր Արեւելքի դիմագրաւած ներկայ տագնապը մնում են Դաշնակցութեան մամուլի մշտական ուշադրութեան ներքոյ:

ՀՅԴ մամուլի խորհրդաժողով

Երեւան, 18.10.2021 թ.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.