Breaking News

Contact Us

Phone: (514) 332 - 3757

E-Mail: editor@horizonweekly.ca

Advertising: sylva@horizonweekly.ca

Address:
3401 Olivar-Asselin
Montreal, Quebec
Canada H4J 1L5

Editor in chief: Vahakn Karakachian

Executive manager: Sylva Ehramdjian

Secretary: Marina Der Khachadourian

Contact Form
Sending

Անձնակազմ

Գլխաւոր Խմբագիր` Վահագն Գարագաշեան

Վարչական պատասխանատու` Սիլվա Էհրամճեան-Պաշըգճեան

Քարտուղար` Մարինա Տէր Խաչատուրեան

Աւագ խմբագիր` Վրէժ-Արմէն Արթինեան

Անգլերէն/Ֆրանսերէն` Վիգէն Աբրահամեան, Թինա Սիւլահեան

Ձեւաւորում` Նէնսի Կիրակոսեան

Սրբագրիչ` Սոնա Թիթիզեան

Հայաստանի թղթակից` Նայիրի Մկրտիչեան, Սոֆիա Յակոբեան

Արցախի թղթակից` Լուսինէ Թեւոսեան, Նորա Մարգարեան-Եագուպեան

Թորոնթոյի ներկայացուցիչ` Ժագ Վարպետեան

Գրական յաւելուածի խմբագիր` Վիգէն Աբրահամեան

Մանկապատանեկան յաւելուածի խմբագիր` Սոնա Թիթիզեան

Welcome

...