Աւստրալիոյ մէջ հիմնուեցաւ ՀՅԴ «Բեկոր» երիտասարդական մասնաճիւղը


17 Փետրուար 2016-ին Աւստրալիոյ Սիտնի քաղաքի արեւմտեան շրջանի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան «Խանասոր» պատանեկան միութեան 21 անդամներ հիմը դրին երիտասարդական «Բեկոր» մասնաճիւղին եւ գումարեցին իրենց անդրանիկ ժողովը:

Այս ծրագիրը իրականացաւ երկար աշխատանքէ մը ետք: Սկսեալ Նոյեմբեր 2014-էն, երբ վերակենդանացաւ պատանեկան «Խանասոր» մասնաճիւղը, շրջանի կուսակցական մարմնի եւ ՀՅԴ Աւստրալիոյ Երիտասարդական Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան տքնաջան աշխատանքներոու շնորհիւ: Պատանիները հետեւեցան նաեւ եռամսեայ յատուկ դաստիարակչական ծրագիրի մը։

Նկատի ունենալով որ Աւստրալիոյ մէջ ՀՅԴ հիմնադրութեան 125-ամեակը նուիրուած էր Արցախին, երիտասարդները փափաքեցան  իրենց մասնաճիւղի անունը կնքել ազատամարտիկ Բեկոր Աշոտի անունով։ 


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.