Փայլան կ՚արծարծէ Թուրքիոյ փոքրամասնութիւններու գաղտնաթիւերու հարցը


HDP-ի Իսթանպուլի երեսփոխան Կարօ Փայլան  Խորհրդարանի մէջ Ներքին Նախարարին հարց տուաւ թէ ճի՞շդ որ Թուրքիոյ մէջ ապրող փոքրամասնութիւններուն գաղտնաթիւ տրուած է, Հայերուն թիւն ալ երկու է։

Ներքին ործոց Նախարար՝ Էֆքան Ալա խոստովանեցաւ որ փոքրամասնութեան մաս կազմող բոլոր հայրենակիցները գաղտնաթիւ ունին։ Նախարարութեան աղբիւրները յայտարարեցին որ գաղտնաթիւ տալու գործադրութիւնը սկսաւ 1990-ին։

Թուրքիոյ հանրապետութեան մէջ ապրող բոլոր հայրենակիցներգաղտնաթիւ ունին Յոյներուն թիւն է՝1, Հայերունը՝ 2, Հրեաներունը՝ 3, Ասորիներունը՝ 4, այլ խմբակներու պատկանողները 5։


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.