Հայաստանի բնակչութեան թիւը 1926-էն մինչեւ 2014


Հայաստանի ազգային վիճակագրական վարչութեան 2014 Տարեգրքի, Հայաստանի մէջ 2014 թուականին մշտական բնակչութեան թուաքանակը եղած է 3 միլիոն 17 հազար 100 հոգի:

Տարեգիրքը ներկայացուցած է նաեւ Հայաստանի բնակչութեան թուաքանակը 1926 թուականէն մինչեւ 2014 թուականը: Ներկայացուած են Խորհրդային Հայաստանի մէջ կայացած վեց մարդահամարները 1926-ին, 1939-ին, 1959-ին, 1970-ին, 1979ժ և 1989-ին: Վերանկախացումէն ետք Հայաստանի մէջ կայացած է երկու մարդահամար՝ 2001-ին և 2011-ին թվականներին:

1926թ.                  881.300          մարդահամար

1939թ.               1.282.300          մարդահամար

1959թ.               1 763.000          մարդահամար

1970թ.               2 491.900          մարդահամար

1979թ.               3 030.700          մարդահամար

1989թ.               3 448.600          մարդահամար

1995թ.               3 260.300

1996թ.               3 248.800

1997թ.               3 246.000

1998թ.               3 238.200

1999թ.               3 232.100

2000թ.             3 226.900

2001թ.              3 213.000           մարդահամար

2001թ.              3 215.300

2002թ.              3 212.900

2003թ.              3 210.300

2004թ.              3 212.200

2005թ.             3 215.800

2006թ.             3 219.200

2007թ.             3 222.900

2008թ.              3 230.100

2009թ.             3 238.000

2010թ.             3 249.500

2011թ.              3 018.900       մարդահամար

2012թ.              3 021.400

2013թ.             3 026.900

2014թ.             3 017.100


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.