Հայ Նախարար՝ Սուրիոյ Նոր Կառավարութեան Մէջ


ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի հրապարակած կառավարութեան նոր կազմին մէջ ներգրաւուած է նաեւ հայազգի նախարար մը: Ըստ Հալէպի «Գանձասար» շաբաթաթերթին՝ բնապահպանութեան նախարար նշանակուած է հայազգի Նազիրա Սարգիսը: Նոր կառավարութիւնը կազմուած է 35 նախարարներէ:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.