ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Ժողովի Յայտարարութիւնը


ՀՅԴ Հայաստանի 18-րդ Գերագոյն ժողովը, հանգամանօրէն քննարկելով ՀՅԴ Հայաստանի կազմակերպութեան երկամեայ գործունէութիւնը, երկրում ընթացող քաղաքական, հասարակական, տնտեսական զարգացումները, կատարեց իրավիճակի ախտաճանաչում եւ համախոհութեան մթնոլորտում նախանշեց կուսակցութեան առաջիկայ ուղենիշներն ու անելիքները:

Ժողովն անդրադարձաւ Հայաստանի Հանրապետութեան առջեւ ծառացած ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրներին, տարածաշրջանային խնդիրներին, երկրում ստեղծուած ընկերային-տնտեսական բարդագոյն իրավիճակին, իշխանութիւնների անհեռատես քաղաքականութեանը` ընդգծելով կառավարման ներկայիս արատաւոր համակարգը հիմնովին բարեփոխելու անհրաժեշտութիւնը: Ժողովն արձանագրեց, որ կուսակցութեան` համակարգային փոփոխութիւններ երաշխաւորող քաղաքական, տնտեսական առաջարկութիւնների փաթեթը շարունակելու է մնալ իշխանութիւնների եւ քաղաքական ուժերի հետ ՀՅԴ յարաբերութիւնների առանցքում:

Շեշտուեց, որ Գերագոյն մարմինը պէտք է առաւելագոյնն անի որակական փոփոխութիւններով ազգային պետութիւն ստեղծելու, արդիւնաւէտ կառավարում ապահովելու նպատակների շուրջ քաղաքական ու քաղաքացիական լայն համախմբում ձեւաւորելու համար:

Ժողովը կուսակցութեան շարքերը երիտասարդացնելու, ժամանակակից արդիւնաւէտ մեթոտներով գործելու, ժողովրդային լայն շրջանակներին բացուելու, անկախութեան սերնդի մօտ ազգային մտածողութիւն արմատաւորելու խնդիր առաջադրեց:

Վերահաստատուեց երկրում համակարգային, ամբողջական իշխանափոխութիւն իրագործելու Դաշնակցութեան դիրքորոշումը: Կուսակցութիւնը շարունակում է իր գործունէութիւնը ընդդիմադիր դաշտում` փաստարկուած քննադատութիւնը զուգակցելով այլընտրանքային, զարգացման ծրագրերի ներկայացմամբ:

Արդարութեան հաստատումը, Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիների ազատ, արժանապատիւ կեանքի երաշխաւորումը, ինքնիշխանութեան սահմանափակումներ թոյլ չտալը, աղէտալի արտագաղթի կասեցումը, աղքատութեան նուազեցումը, Արցախի հիմնահարցի արդարացի կարգաւորումը, Հայ դատի եւ ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման հետապնդումը շարունակելու են մնալ կուսակցութեան գործունէութեան գերակայ ուղղութիւնները:

Ելնելով երկրում ստեղծուած նոր քաղաքական իրավիճակից` ժողովը վերահաստատեց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ապրիլի 17-ի յայտարարութեան հիմնական դրոյթները:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.