Հայաստանի Արտաքին Պարտքը Աճած Է 3.5 Տոկոսով


ԵՐԵՒԱՆ.– Հայաստանի պետական պարտքը Նոյեմբերի աւարտին կազմած է 4.552 միլիառ տոլար:
Հայաստանի պետական պարտքը այս տարուան տասնմէկ ամիսներուն աւելցած է 180.7 միլիոն տոլարով կամ 4.1 տոկոսով՝ Նոյեմբերի աւարտին կազմելով 4.552 միլիառ տոլար: Պետական պարտքի 3.87 միլիառ տոլարը կամ 85 տոկոսը արտաքին պարտքն է: Հաշուետու ժամանակաշրջանին Հայաստանի արտաքին պարտքի քանակը աւելցած է 130.9 միլիոն տոլարով կամ 3.5 տոկոսով:
Տասնմէկ ամիսներուն կառավարութեան եւ Կեդրոնական դրամատան կողմէ արտաքին պարտքի մասով ներգրաւուած է 905 միլիոն տոլար, որմէ 690.2 միլիոնը՝ եւրոպական պարտատոմսերու տեղաբաշխման միջոցով: Արտաքին պարտքի սպասարկման յատկացուած է 782.1 միլիոն տոլար, որուն ռուսական վարկի վաղաժամ մարման՝ 476.8 միլիոն տոլար:
Ելեւմուտքի նախարարութեան պետական պարտքի ամսական տեղեկագիրէն ի յայտ կու գայ, որ Նոյեմբերին կառավարութիւնն ու Կեդրոնական դրամատունը արտաքին աղբիւրներէ ներգրաւած են գրեթէ նոյնքան գումար, որքան յատկացուցած են պարտքի սպասարկման՝ մօտ 14  միլիոն տոլար, ամսական դրութեամբ արտաքին պարտքը նուազած է 17.7 միլիոն տոլարով:
Նոյեմբերին արտաքին պարտքի նուազումը պայմանաւորուած է արտարժութային գործօններով:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.