ՀՕՄ-ը Լիբանանի եւ Լիբանանահայութեան կողքին

Հայ Օգնութեան Միութիւնը խորապէս կը ցաւակցի Լիբանանի մէջ այսօրուան 4/8/2020, պատահած աղէտին հետեւանքով զոհուածներու ընտանիքներուն: Մեր աջակցութիւնը կը յայտնենք Լիբանանի ժողովուրդին եւ մեր հայրենակիցներուն, որոնք կրկին անգամ կը գտնուին ծանր պայմաններու մէջ: Շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթենք բոլոր վիրաւորներուն:
ՀՕՄ-ը Լիբանանի եւ Լիբանանահայութեան կողքին։

Want to join me in supporting a good cause? I’m raising money for Armenian Relief Society – Հայ Օգնութեան Միութիւն and your contribution will make an impact, whether you donate $5 or $500. Every little bit helps. Thank you for your support. I’ve included information about Armenian Relief Society – Հայ Օգնութեան Միութիւն below.

Հայ Օգնութեան Միութիւնը խորապէս կը ցաւակցի Լիբանանի մէջ այսօրուան 4/8/2020, պատահած աղէտին հետեւանքով զոհուածներու ընտանիքներուն: Մեր աջակցութիւնը կը յայտնենք Լիբանանի ժողովուրդին եւ մեր հայրենակիցներուն, որոնք կրկին անգամ կը գտնուին ծանր պայմաններու մէջ: Շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթենք բոլոր վիրաւորներուն:
ՀՕՄ-ը Լիբանանի եւ Լիբանանահայութեան կողքին։

Միացէ՛ք ՀՕՄ-ին, փրկեցէ՛ք կեանքեր։

The Armenian Relief Society extends its deepest condolences to the families of the victims of the calamity in Lebanon on Aug 4, 2020. We express our support to the Lebanese people and our compatriots who are once again in an unbearable situation. We wish a speedy recovery to all those who were wounded.
The ARS stands with Lebanon and the Armenian community.
Partner with the ARS, Save Lives.

Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար։ 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.