Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի հիմնահարցը

Կարդա՛լ Վարչապետ Փաշինեանի պաշտօնական կայքին վրայ տեղադրուած հետևեալ յօդուածը նուիրուած Պր. Վարչապետի նախաձեռնութեան Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի հարցերու քննարկման հրամայականին հետ առընչուող։ Հակառակ նշուող դրական ցուցանիշներուն, Հայաստանի ժողովրդագրութիւնը կը դիմագրաւէ լուրջ մարտահրաւէրներ։ Հետևաբար պէտք է շնորհաւորել Պր. Վարչապետը մեր ազգային իրականութեան այս զգայուն հիմնահարցը սեղան բերելու իր նախանձախնդրութեան համար։ Ասոնք այն քայլերն են, որոնք կապ ունին մեր երկրի լինելիութեան խնդիրներուն հետ։ Իսկական յեղափոխութիւնը այս մարզերուն մէջ է, որ պիտի իրագործուի։ Կ՚արտագրեմ վերջին երկու պարբերութիւնները.

«…Խորհրդակցութեան ընթացքում անդրադարձ է կատարուել նաև ժողովրդագրական պատկերի վրա ազդող հիմնական գործօններին, ներկայացուել են ժողովրդագրական իրավիճակի բարելաւմանն ուղղուած հնարաւորութիւնները, միջոցառումներն ու քայլերը, ներկայացուել են մի շարք առաջարկութիւններ:

Վարչապետ Փաշինեանը մեծապէս կարևորել է մեր երկրում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելաւմանն ուղղուած միջոցառումների իրականացումն ու պատասխանատուներին տուել համապատասխան յանձնարարականներ: Նիկոլ Փաշինեանը յանձնարարել է նաև վարչապետի ղեկավարութեամբ ձևավորել ժողովրդագրական իրավիճակի բարելաւման ազգային խորհուրդ:»

ՁԵՒԱՒՈՐԵ՛Լ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՒՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ…Մեծապէս ողջունելի քաղաքական արա՛րք՝ որուն յղացքը պէտք է ի մի բերէ մտածողներու և գործիչներու բարձրորակ հոյլ մը մեր համազգային քաղաքական և հասարակական բեմի բոլոր ոլորտներէն, ներառեալ՝ արտախորհրդարանական ընդդիմութեան աւազանէն։ Ասոնք ահաւասիկ այն խնդիրներն են, որոնց շուրջ անպայման պէտք է գոյանայ ազգային ընդհանուր համաձայնութիւն։ Եւ այդ մէկը իրականութիւն դարձնելու գործը եզակիօրէն կը կարօտի Պր. Վարչապետի անմիջական և գործօն նախաձեռնութեան։

Կարօ Արմենեան

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.