ՍԱՐՖը Մէկ Միլիոն 200,000 Տոլար Հանգանակեց Ի Նպաստ Սուրիոյ Հայութեան


SARF

ՓՈՔՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ.- Սուրիոյ հայութեան Օգնութեան մարմինը Կիրակի, 21 Փետրուար 2016ի կէսօրէ ետք ժամը երկուքէն ութ (15 վայրկեան երկարաձգումով), վեց ժամուան ընթացքին Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու տարաղքէն հանգանակեց Մէկ Միլիոն 200,000 տոլարէն աւելի գումար մը:
Համագաղութային տենդ մը զգալի էր ամբողջ հանգանակութեան ընթացքին: Մանրամսնութիւնները շուտով:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.