Ս. ՎԱՐԴԱՆ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԾՈՒԽԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒԵՑԱՒ ՈՒԻՆԻՓԷԿԻ ՄԷՋ


 

 

Փետրուար 24, 2014-ի Գանատայի Հայոց Թեմի պաշտօնական շրջաբերականով, Ուինիփէկի նորակազմ համայնքը հաստատուեցաւ եւ անուանուեցաւ Ս. Վարդան Հայց. Առաքելական Եկեղեցի՝ նուիրուած Սրբոց Վարդանանց Մարտիրոսաց տօնին:

Ազգային Վարչութիւնը նշանակեց երեք անդամներէ բաղկացած Հոգաբարձական կազմ մը, յանձինս՝ Տեարք Սարօ Պօղոսեանի, Ատենապետ, Ռոպէրթ Զաքարեանի, Ատենադպիր եւ Հայկ Վանլեանի, Գանձապահ, որոնք պիտի վարեն շրջանի գործունէութիւնը եւ վերահսկեն կազմակերպչական աշխատանքներուն:

Կը շնորհաւորենք Ուինիփէկի նորահաստատ եկեղեցւոյ համայնքը եւ իրենց կը մաղթենք եկեղեցական ու կրօնական բեղուն գործունէութին:

 ԴԻՒԱՆԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.