Ֆրանսայի Ազգային Ժողովի Ընտրութիւններու Առաջին Փուլին հայ Թեկնածուները Առաջատար Դիրքեր Կը Գրաւեն

Ֆրանսայի Ազգային ժողովի ընտրութիւններու առաջին փուլին վստահ յաղթանակ կը տանի երկրի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի գլխաւորած En Marche! շարժումը:  ընտրություններու արդիւնքները բաւական դրական եղած են նաև հայ եւ հայկական խնդիրներուն սատարող թեկնածուներուն համար, որոնք հիմնականօրէն առաջադրուած էին En Marche! («Առաջ, Հանրապետութիւն») շարժման և աւանդական աջերու՝ Հանրապետականներու կողմէն:

Երկրորդ փուլ անցած հայ թեկնածուները

Հօ-տը-Սէնի 7-րդ ընտրատարածքին մէջ LREM-ի թեկնածու Ժագ Մարիլոսեան ձայներու 48,48%-ի պատկառելի տոկոսով հասած է առաջին: Բ. շրջանին պիտի մրցի հանրապետականներու թեկնածու Էրիք Պերտոաթիի (27,91%) հետ:

Ռոնի 13-րդ ընտրատարածքին մէջ՝ LREM-ի թեկնածու Տանիէլլ Ղազարեան առաջին դիրքի վրայ հասած է ձայներու 33,99%-ով: Ան երկրորդ շրջանին պիտի մրցի հանրապետականներու թեկնածու Ֆիլիփ Մէօնիէի հետ, որ ստացած է 20,81%:

Պուշ-տիւ-Ռոնի առաջին ընտրատարածքին մէջ Փասքալ Շամասեան (LREM) լաւագոյն արդիւնքը ձեռք ձգած է 29,43%-ով: Իրեն կը յաջորդէ հանրապետականներու թեկնածու, Հայոց ծանօթ անուն՝ Վալերի Պուայէ 24,68%-ով: Երկուքը դէմ-դիմաց պիտի գան Բ. շրջանին:
Շէրի նահանգին 2-րդ ընտրատարածքին մէջ MoDem-ի թեկնածու Նատիա Եսայեան եւս մեծագոյն թիւով ձայներ՝ 33,6% ձեռք ձգելով կը հասնի առաջին դիրքի վրայ: 24,40%-ով երկրորդ դիրքի վրայ է համայնավար Նիքոլա Սանսիւ, որու դէմ Եսայեան պայքար պիտի մղէ Բ. շրջանին:

Դուրս մնացածները

— Հօ-տը-Սէնի 2-րդ ընտրատարածքին մէջ «Ոտքի՛ Ֆրանսա»-յի թեկնածու Ֆապրիս Կարոյեան (1,11%):
— Լուառ նահանգի 3-րդ ընտրատարածքին մէջ, ընկերվարական կուսակցութեան թեկնածու Ֆիլիփ Գիզիրեան (7,20%):
Այս ընտրատարածքին մէջ պայքար կը մղէր նաեւ Հայոց բարեկամ, Ֆրանսա-Արցախ բարեկամութեան շրջանակի համանախագահ Ֆրանսուա Ռոշպլուան (UDI), որ հասած է երկրորդ դիրքի վրայ, ձայներու 22,11%-ով: Բ. շրջանին պիտի մրցի LREM-ի թեկնածու Վալերիա Ֆոռ-Մունթիանի հետ, որ առաջին դիրքի վրայ հասած է 33,19%-ով:
— Ռոնի առաջին ընտրատարածքին մէջ Զանազան ձախի թեկնածու Արթիւր Թոքաթլեան (0,24%):
— Ռոնի 4-րդ ընտրատարածքին մէջ Ծայրայեղ ձախի թեկնածու Ժան-Նոէլ Տիւտիւքճեան (0,50%):
— Ռոնի 7-րդ ընտրատարածքին մէջ համայնավար Փօլ Պօղոսեան (2,58%):

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.