ՄԵՐ ՊԱՅՔԱՐԸ ԿԱՆԳ ՊԻՏԻ ՉԱՌՆԷ

Անկախ այն բանէն, թէ այս գործընթացը ի վերջոյ ու՞ր կը հասնի և որքա՞ն ժամանակ կը պահանջէ, գոյութիւն ունի քաղաքական կեանքի հետևեալ անսխալ հրամայականը ԲՈԼՈՐԻՍ ՀԱՄԱՐ։

Թուրքիա և Ազրպէյճան հսկայ միջոցներ կը ներդնեն այս գործին մէջ ոչ միայն Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձևերը ձախողեցնելու համար, այլ ամերիկահայութեան քաղաքական ուժը հակակշռելու, զայն չէցոքացնելու, զայն հանրային կարծիքին առջև վարկաբեկելու, զայն որպէս որոշիչ զանգուած՝ պառակտելու և ռազմադաշտէն դուրս շպռտելու։ Այս մէկը կ՚ընեն քաջ գիտնալով, որ մեր քաղաքական ուժը ԱՄՆ-ի քաղաքական բեմին վրայ կը խափանէ իրենց գործը ԱՄՆ-ի քաղաքականութիւնը իր հարազատ հունէն շեղելու։ Նաև կ՚ընեն քաջ գիտնալով, որ բարոյական առաւելութիւնը այնուամենայնիւ մեզի կը պատկանի։ Մեր մէկ մամիկի անկեղծ և պահանջատէր խօսքը Քոնկրէսէն ներս, իր պարզութեանը մէջ, համազօր է իրենց միլիոնաւոր տոլարներուն։

Այս առումով, պաշտօնապէս Հայ Դատի գրասենեակները կը ներկայացնեն ամերիկահայութեան շահերը և հետևաբար հայ պետականութեան օրինական գործակալները չեն, բայց ամերիկահայութեան շահերը կը կայանան ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականութիւնը ճիշտ հունի մէջ պահելու նախանձախնդրութեան մէջ յատկապէս երբ հարցը կը վերաբերի մեր տարածաշրջանին. այսինքն Հայաստանի և Արցախի (և Ջաւախքի և հայ աշխարհատարած Սփիւռքի) անվտանգութեան և ազատ զարգացման խնդիրներուն։

Հետևաբար ԱՄՆ-ի քաղաքական բեմին վրայ ըլլալ մշտագործօն ուժ և կասեցնել Թուրքիոյ և Ազրպէյճանի յանցաւոր յառաջխաղացքը նպատա՛կն իսկ է այսօր՝ առաւե՛լ այն պահանջկոտ օրակարգը, զոր հետապնդած ենք ու պիտի հետապնդենք անխոնջ ու անդեդև։

Ինչպէս ըսած եմ ասկէ առաջ, Արևմուտքի և Արևելքի քաղաքական բեմերը — այսինքն մեծապետական մայրաքաղաքները՝ Թուրքիոյ և Ազրպէյճանի յանցաւոր քաղաքականութեա՛մբ իսկ — ռազմաճակատին մաս կը կազմեն այսօր և հետևաբար մեր գործի սահմանագիծը այս սահմաններու մէջ միայն կարելի է պատկերացնել…Քանի մը շաբաթ առաջ, թուրք հրամանատարը կը յայտարարէր (Հիւսիսային Սուրիոյ ակնարկելով)՝ «Մեր երկրին սահմանները հոն են, ուր կը գտնուին թուրք զինուորին ոտքերը»… Իսկ մենք կ՚ըսենք՝ մե՛ր երկրին անվտանգութեան սահմանները հոն են այսօր, ուր կը գտնուի ոչ միայն հայ զինուորը իր կորովի պաշտպանական համակարգով, այլև Հայ Դատի նուիրեալ զինուորը իր փայլուն ռազմավարութեամբ և վճռական և ազդու քաղաքական բռունցքով։

Կարօ Արմենեան
Հոկտեմբեր 30, 2019
Ուաշինկթըն

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.