Մահացաւ Կուսակցական Եւ Հասարակական Գործիչ, Պուրճ Համուտի նախկին քաղաքապետ Անդրանիկ Մսըրլեան

Յուլիս 4-ին, իր մահկանացուն կնքեց ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի նախկին անդամ, 3 ժամանակաշրջանի Պուրճ Համուտի քաղաքապետի պաշտօնը վարած եւ մեր համայնքի կեանքին մէջ օգտաշատ ներկայութիւն եղած Անդրանիկ Մսըրլեան:

Անդրանիկ Մսըրլեան լիբանանեան պատերազմի իրերայաջորդ փուլերուն անդամակցած է ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի տարբեր կազմերուն` ձեռնհասօրէն վարելով գանձապահի պաշտօնը:

Անդրանիկ Մսըրլեանի անուան հետ անմիջականօրէն կապուած են երիտասարդական, միութենական, համայնքապատկան կազմակերպութիւններու հիմնադրութիւնը եւ շինարարական ծրագիրներու իրականացումը:

Անդրանիկ Մսըրլեանի մահով  լիբանանահայութիւնը կը կորսնցնէ Դաշնակցութեան ճամբով հայ ժողովուրդի ծառայութեան լծուած կուսակցական-հասարակական վաստակաշատ գործիչ մը:

Comments are closed.