Արցախի պետական համալսարանէն 188 մագիստրոսի շրջանաւարտ


Յունիս 18-ին, Արցախի պետական համալսարանին մէջ  տեղի է ունեցած է վկայականներու բաշխման հանդիսութիւն։ 2015-ին, Արցախի պետական համալսարանէն մագիստրոսի վկայականով ( MA) շրջանաւարտ եղան 188 ուսանողներ։


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.