Համացանցի վրայ տեղադրուած է «Հորիզոն»ի 2014-ի բացառիկը


Համացանցի վրայ տեղադրուած է «Հորիզոն»ի 14-րդ գունաւոր ամանորեայ բացառիկ թիւի PDF տարբերակը։

«Հորիզոն»ի 14-րդ բացառիկի կողքը այս տարի նուիրուած է հայ զինուորին: 

 Այս թիւով յատուկ անդրադարձ կայ Միջին Արեւելքի քաղաքական տագնապին մասին, որուն ծիրէն ներս յատուկ հարցազրոյցով Բերիոյ Թեմի Առաջնորդը կը ներկայացնէ սուրիահայութեան դիմագրաւած մարտահրաւէրները:

 Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին, հայ գիտաշխատողը կը բացատրէ հայերու ունեզրկման գործօնը հայ ժողովուրդի բնաջնջման ծրագրին մէջ:

 Անգլերէն յաւելուածին մէջ յատուկ յօդուածով մը լոյս կը սփռուի Արեւմտահայաստանի փրկուած բեկորներու մասին:

Ֆրանսերէնով կը ներկայացուին Արեւմտահայաստանի արծուեբոյններէն հանդիսացող դէպի Սասնայ լեռնաշխարհ ուխտագնացութեան մանրամասնութիւնները:

Բացառիկը ընթերցել հոս՝

http://www.horizonweekly.ca/upload_files/files/1420820713.3278.pdf


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.