Ազատագրուած Քեսապը եռամսեայ արհաւիրքէն ետք… լուսանկարներով


 

 

Ստորեւ ներկայացուած լուսանկարները ցոյց կու տան թէ ինչ պատահած է Քեսապի մէջ… կը տեսնէք քրիստոնէական սրբատեղիներէ դուրս շպրտուած խաչեր, աղօթատեղիի վրայ սրբապղծուած Ս. Աստուածածնի պատկեր, հրկիզուած տուներ, թալանուած վաճառատուներ, եկեղեցւոյ խաչազուրկ գմբէթներ…

 

 

 

 

 

 


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.