Հ.Օ.Մ.ը կը շարունակէ սուրիահայութեան իր օժանդակութիւնը Կրկին անգամ տրամադրելով $125,000 ԱՄՆ


 

20-24 Մարտ, 2014-ին Պոսթընի մէջ Հ.Օ.Մ.-ի Կ.Վ.ը գումարեց իր 22-րդ լիագումար նիստը:

Կազմակերպական, մարդասիրական բազմաբնոյթ օրակարգերու շարքին, կարեւորութեամբ քննարկուեցան Հայոց ցեղասպանութեան 100ամեակի նշման միջոցառումները եւ Սուրիահայութեան օժանդակութեան ծրագիրները:

Թրքական բացայայտ հովանաւորութեամբ զինեալներու Քէսապ ներթափանցման փորձին եւ անոր հետեւանք հայաւանի պարպումին ի տես, յաճախակի կապ հաստատելով եւ խորհրդակցելով տեղւոյն միաւորի շրջանային եւ մասնաճիւղի վարչութեանց ընկերուհիներուն հետ, Լաթաքիա ապաստանած մեր հայրենակիցներու անմիջական կարիքներու բաւարարման համար՝ այս հանգրուանին Լաթաքիոյ եւ Քէսապի մասնաճիւղերուն յատկացուեցաւ $15,000 ԱՄՆ:

Ընթացքի մէջ եղած ծրագիրներու գծով որոշուեցաւ.-

– Միաւորներու աշխոյժ մասնակցութեամբ շարունակել աշխատանքները՝ գաղութային շտապ օգնութեան մարմիններու շրջանակներէն ներս:

– 2012 Նոյեմբերէն սկիզբ առած §Տաք Ճաշ¦ ծրագիրը շարունակել նոյն ընթացքով: Այս հանգրուանին ծրագրին տրամադրելով $25,000 ԱՄՆ:

– Ուսումնական ընթացիկ տարեշրջանին համար, սուրիահայ վարժարաններու օժանդակութեան ծիրէն ներս՝ §Դպրոց¦ ֆոնտին յատկացնել $75,000 ԱՄՆ:

– ՍՕԽի Շրջանային վարչութեան ճամբով, Հալէպահայութեան խնամատարական կարիքներու բաւարարման ուղուած ծրագիրներու համար յատկացնել $10,000 ԱՄՆ:

Աշխարհասփիւռ իր միաւորներու անվերապահ եւ յանձնառու աջակցութեամբ առաւել հզօրացած՝ Կեդրոնական վարչութիւնը կը շարունակէ աջալրջութեամբ հետեւիլ զարգացումներուն, կարիքի թելադրութեամբ օժանդակութեան անհրաժեշտ նախաձեռնութիւններ կատարելու:

 

Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական վարչութիւն


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.