ՔՈՅՐ ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ ԿԸ ԼԾՈՒԻ ԱՐՑԱԽԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ

Կազմակերպչական առաքելութեամբ Արցախ գործուղուած քոյր Մարօ Քէշիշեան Յունիսի կէսերէն լծուած է Ստեփանակերտի մէջ սկաուտական աշխատանքներու կազմակերպման։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արցախի մեկուսի վարչութեան հետ գործակցաբար, քոյրը Ստեփանակերտի թիւ 2 դպրոցին մէջ կը վարէ սկաուտական աշխատանքներու ծանօթացման աշխատանք։ Արցախցի պատանիներուն ան կը ծանօթացնէ Հ.Մ.Ը.Մ.ը եւ սկաուտութեան գլխաւոր սկզբունքները։
Նախքան կազմակերպական իր առաքելութեան լծուիլը, քոյր Մարօ Քէշիշեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արցախի մեկուսի վարչութեան ատենապետ եղբ. Դաւիթ Գրիգորեանի եւ Հ.Յ.Դ. Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ եղբ. Արա Պուլուզեանի հետ, 15 Յունիսին, այցելեց Արցախի Հանրապետութեան կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարար Անահիտ Յակոբեանին։ Այցելութիւնը առիթ մը եղաւ նախարարին ներկայացնելու Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծրագիրները եւ սկաուտական գործունէութեան կարեւորութիւնը Արցախի ներկայ պայմաններուն մէջ։
Երկու օր ետք, 17 Յունիսին, քոյր Մարօ Քէշիշեան Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան հանրապետական գրադարանին մէջ իր առաջին հանդիպումը ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արցախի սկաուտներուն հետ։ Հանդիպումին ներկայ գտնուեցան Արցախի Հանրապետութեան կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարութեան ներկայացուցիչները եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արցախի մեկուսի վարչութեան անդամները։
Յայտնենք, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան աջակցութեամբ եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան ջանքերով ատենէ մը ի վեր լուրջ ճիգեր ի գործ կը դրուին Արցախի մասնաճիւղին վերականգնման եւ աշխատանքներու ծաւալման համար։ Հ.Մ.Ը.Մ. Արցախ այս ամառ պիտի մասնակցի համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ մարզախաղերուն, պիտի կատարէ սկաուտական բանակում եւ 2023-ին իր մասնակցութիւնը պիտի բերէ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 12-րդ բանակումին։

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.