Յայտարարութիւն Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի

ՀՅ Դաշնակցութեան Բիւրօն՝ ՀՅԴ հիմնադրութեան 130-ամեակի կապակցութեամբ, յայտարարում է համաներում բոլոր այն նախկին դաշնակցականների նկատմամբ, ովքեր հեռացուել կամ հրաժարուել են ՀՅԴ շարքերից և շարքերից դուրս գտնուած ժամանակ Դաշնակցութեան դէմ չեն գործել։

ՀՅԴ կազմակերպութեանը վերամիանալ ցանկացողները կարող են դիմել իրենց ներկա բնակութեան շրջանի ՀՅԴ մարմնին։

ՀՅԴ Բիւրօ
01 Սեպտեմբեր, 2020 թ.

«Դրօշակ», թիվ 9 (1643), սեպտեմբեր, 2020 թ.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.