Լեւոն Շանթ հայերէնագիտական դասընթացքի Բ. եռամսեակը

              Շաբաթ, 22 յունուար 2022ին, Լեւոն Շանթ հայերէնագիտական դասընթացքը թեւակոխեց նոր հանգրուան մը։ Հակառակ այդ օրուան արտասովոր ցուրտին եւ համավարակի հետեւանքով յառաջացած սահմանափակումներուն, 20է աւելի ուսանողներ ներկայացան դասընթացքի Բ. եռամսեակի առաջին դասին։

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.