«Թուֆէնքեան հիմնադրամ»ը կ՚աջակցի Արցախի վերաբնակեցուած Միջնաւան քաղաքին

Մարտ 28-ին, «Թուֆէնքեան հիմնադրամ»ի միջոցներով Արցախի ազատագրուած Միջնաւան քաղաք հասան վերաբարձ մեքենաներ, շրջանի գիւղացիներուն երկրագործական աշխատանքներուն օգնելու համար։ Մեքենաները Արաքսի ափին գտնուող Արցախի վերոնշեալ ազատագրուած տարածքի հողերը պիտի հարթեցնեն, մաքրեն և ցանքի պատրաստեն։ Միջնաւան հաստատուած գիւղացիները այդ հողերուն վրայ ցորեն, գարի և եգիպտացորեն պիտի ցանեն։ Համայնքը ունի 480 հեքթար անջրդի և 327 հեքգար ոռոգելի վարելահողեր։

 Նշենք, որ 1995-ի օգոստոսի 8-ին Միջնաւանը վերաբնակեցումը սկսած է 15 հոգիով: Այսօր Միջնաւանի մէջ կ՚ապրի 123 ընտանիք, 483 հոգի։   Բնակչութիւնը կը զբաղի գիւղատնտեսութեամբ անասնապահութեամբ և հողագործութեամբ։

Քաղաքի միջնակարգ  դպրոցին մէջ կ՚ուսանի մօտ 80 աշակերտ։

Միջնաւանի մէջ կը գտնուի համանուն անունով երկաթուղային կայարան, որով կ՚անցնի այժմ չգործող Ջուղա-Հորադիզ և Միջնաւան-Կապան երկաթուղային ճիւղերը։

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.