Լոյս տեսաւ «Հորիզոն»ի Հայոց Ցեղասպանութեան 101-ամեակին նուիրուած բացառիկը


Ապրիլ 20-ին լոյս տեսաւ ի Հայոց Ցեղասպանութեան 101-ամեակին նուիրուած «Հորիզոն»ի յատուկ յաւելուածը, որուն մէջ տեղ գտած են հետեւեալ յօդուածները.

 ՄԵՐ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ, Խ. Տէր Ղուկասեան, էջ 2

 Մեր Ազգային Պահանջատիրութիւնը եւ Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբը, Կարօ Արմենեան, էջ 7

 Սասունն ու Սասունի հայերը Ցեղասպանութիւնից յետոյ մինչ այսօր, Սոֆիա Յակոբեան, էջ 12

 ԱՐԴԷՆ ՎԵՑ ՍԵՐՈՒՆԴ – Տարագիր-պանդուխտ, ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ, էջ 18

 Յիշենք Ցեղասպանութենէն  «ողջ մնացած միւսները»‘ որբերը, Ռաֆֆի Պետրոսեան, էջ 20

«Մեր հողերը, մեր հողերը»…,  ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, էջ 23

Մեծ Եղեռնի յուշահամալիրի կառուցման պատմութիւնը, Ամատունի Վիրաբեան, էջ 25

ԱՆԻԾԵԱԼ ՏԱՐԻՆԵՐ ՏԱՐՍՈՆԻ ՄԷՋ, Երուանդ Օտեան, էջ 28

Եղեռնէն փրկուած արաբացած ու քրտացած հայերու սերունդները Սուրիոյ մէջ, էջ 31

Armenian Child who turned to “Mowgli”, page 33

THE CALL FROM ARMENIA: CANADA’S RESPONSE TO THE ARMENIAN GENOCIDE, By Isabel Kaprielian-Churchill, page 34

Dans la Turquie d’aujourd’hui Des monuments et des hommes, Par Kռram Kռvonian, page 36

PDF տարբերակը կարդալ հոս

http://www.horizonweekly.ca/upload_files/files/1461168364.2003.pdf


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.