VIDEO – Զօրավար Սեպուհի Աճիւնները Ամփոփուեցան Եռաբլուրի Մէջ


VIDEO – Զօրավար Սեպուհի Աճիւնները Ամփոփուեցան Եռաբլուրի Մէջ

Զինուորական կարգի համաձայն` երեք համազարկով, զօրավարը վերադարձաւ հայրենիք –

Video by Yerkir Media

https://www.youtube.com/watch?v=JC8Jv81qPDs

 

 Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.