Մոնթրէալի մէջ սկիզբ առաւ ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանի 23-րդ պատգամաւորական ժողովը

Յունիս 30-ին Մոնթրէալի Հայ կեդրոնին մէջ իր աշխատանքներուն սկսաւ ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանի 23-րդ պատգամաւորական ժողովը։ Ժողովը քննարկման բովէ պիտի անցնէ Շրջանային վարչութեան երկամեայ գործունէութիւնը եւ ժողովի աւարտին պիտի ընտրէ նոր Շրջանային վարչութիւն։ Ժողովը պիտի շարունակուի մինչեւ Յուլիս 2։

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.