«Հորիզոն»ի կայքէջը թիրախ դարձաւ ատրպէյճանական կայքահէն (hacker) խումբի յարձակման


Նոյեմբեր 16-ի առաւօտեան ժամերուն, «Հորիզոն» շաբաթաթերթի կայքէջը www.horizonweekly.ca ատրպէյճանական կայքահէն (hacker) խումբի՚ յարձակման թիրախ դարձաւ։ Կայքէջի պատասխանատու խմբագրութեան կողմէ կայքէջը վերականգնելու անհրաժեշտ միջոցառումներու որդեգրումէն ետք՝ վերսկսաւ կայքէջի բնականոն գործունէութիւնը։


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.