Breaking News

Կապի Տուեալներ

Հեռախօս: (514) 332 - 3757

Ե - հասցէ: editor@horizonweekly.ca

Ծանուցում: sylva@horizonweekly.ca

Հասցէ:
3401 Olivar-Asselin
Montreal, Quebec
Canada H4J 1L5

Գլխաւոր խմբագիր: Վահագն Գարագաշեան

Վարչական պատասխանատու: Սիլվա Էհրամճեան

Contact Form AM
Sending

Անձնակազմ

Գլխաւոր Խմբագիր` Վահագն Գարագաշեան

Վարչական պատասխանատու` Սիլվա Էհրամճեան

Աւագ խմբագիր` Վրէժ-Արմէն Արթինեան

Անգլերէն/Ֆրանսերէն` Վիգէն Աբրահամեան, Թինա Սիւլահեան

Ձեւաւորում` Լորի Խաչերեան

Սրբագրիչ` Սոնա Թիթիզեան

Թորոնթոյի ներկայացուցիչ` Ժագ Վարպետեան

Գրական յաւելուածի խմբագիր` Վիգէն Աբրահամեան

Մանկապատանեկան յաւելուածի խմբագիր` Անահիտ Պալեան

Welcome

...