Ազգային Տուրք՝ Հայոց Բանակին


Ատրպէյճանի կողմից սանձազերծուած ապրիլեան ռազմական լայնածաւալ գործողութիւնները ԼՂՀ հարաւային եւ հիւսիս-արեւելեան սահմաններին հերթական անգամ ի ցոյց դրեցին հայ զինուորի քաջարի կերպարը, Հայոց բանակի մարտական բարձր ոգին, հայ ժողովրդի՝ դժուարագոյն պահերին միանգամից համախմբուելու եւ թշնամու ակրեսիան չէզոքացնելու աստուածատուր կարողութիւնը: Այդ ամէնը մեր թանկ ու անկորնչելի հարստութիւնն է, որ պէտք է բազմապատկել համաժողովրդական նոր որակներով:

Հայրենիքի զարգացումն ու բարգաւաճումը, մանաւանդ` աշխարհագրական մեր դիրքի ու առկայ լարուածութեան պայմաններում, նրա պետականութեան պահպանումն ու ամրապնդումը, ազգի անվտանգութիւնը պահանջում են մեր բանակի պաշտպանունակութեան արդիականացման ու գերժամանակակից միջոցների ապահովման այնպիսի մակարդակ, որն, անշուշտ, հակառակորդին զսպելու եւ, հարկ եղած դէպքում, խստօրէն պատժելու հնարաւորութիւն կը տայ: Այս գործում թոյլ տրուած ամենափոքրիկ յապաղումն անգամ կարող է հանգեցնել անդառնալի ու մեծ կորուստների: Սա մեր անյետաձգելի ու ամենաառաջնահերթ խնդիրն է:

Անհրաժեշտ ենք համարում այսօրուանից կիրառել ազգային տուրքի հաւաքագրում, որին պէտք է մասնակցեն մեր բոլոր չափահաս քաղաքացիները: Այդ նպատակով հարկաւոր է մշակել Ազգային տուրքի հաւաքագրման գործառոյթներն իրականացնող մեխանիզմ, որը եւ կը կանոնակարգի համապատասխան աշխատանքները՝ պետական-հասարակական միացեալ խորհրդի ղեկավարմամբ: Խորհուրդ, որտեղ ներգրաւուած կը լինեն ողջ հայութեան (Հայաստան, Արցախ, Սփիւռք) լաւագոյն գործուն ուժերը, կը սահմանի ազգային տուրքի չափը եւ մուծման պարբերականութիւնը, կը վերահսկի գումարների ծախսման նպատակայնութիւնը: Ուստի, ելնելով այդ ամէնից, երկու հանրապետութիւնների պետական եւ հասարակական կառոյցներին, Սփիւռքի իրաւասու կազմակերպութիւններին առաջարկում ենք՝ շտապ կարգով հրաւիրել Ազգային տուրքի սահմանման հիմնադիր համաժողով եւ անյապաղ գործի անցնել: Ի դէպ, համագումարը իրաւասութիւն կ’ունենայ նաեւ նախաձեռնելու եւ մօտ ապագայում ընդհանուր ուժերով ստեղծելու, ապա՝ համաժողովրդական քննարկումով, ընդունելու Ազգային զարգացման ծրագիր, որը եւ գործունէութեան ուղենիշ կը հանդիսանայ իւրաքանչիւր հայի համար՝ անկախ նրա ապրելու վայրից:

ՀՀ եւ ԼՂՀ գրողների միութիւններ

ՀՀ եւ ԼՂՀ նկարիչների միութիւններ

ԼՂՀ ժուռնալիստների միութիւն

Շուշիի «Կաճառ» գիտական կենտրոն


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.