Քաղաքական Համագործակցութեան Համաձայնագիր


ՕՐԸ ՕՐԻՆ

 

0225alliance1

Կը ներկայացնենք ՀՀԿ-ՀՅԴ քաղաքական համագործակցութեան համաձայնագրի բնագիրը.

 

I.Ընդհանուր դրոյթներ

 

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնը եւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը՝

– ելնելով Հայաստանի Հանրապետութեան ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրները երկու կուսակցութիւնների ներուժի մէկտեղմամբ յաղթահարելու հրամայականից,

– նպատակ ունենալով ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի անվտանգութիւնն ու ժողովրդավարական կայունութիւնը՝ ապահովել երկրի արագընթաց զարգացումը, բարելաւել հասարակութիւնում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտը,

– հաշուի առնելով Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան փոփոխութիւնների ընձեռած հնարաւորութիւններն ու հանրային կեանքի սահմանադրականացման յանձնառութիւնները,

– առաջնորդուելով Հայոց Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրում ամրագրուած մօտեցումներով,

– հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 2016 թուականի Փետրուարի 12ի ելոյթում արծարծուած մօտեցումները, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան եւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան՝ Հայաստանի քաղաքական օրակարգի առաջնահերթութիւնների ընդհանրութիւնը,

– համատեղ ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան ծրագրերի իրականացման պատասխանատուութիւնը՝

կնքում են քաղաքական համագործակցութեան սոյն համաձայնագիրը՝ յանուն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրաւական պետութեան:

  1. Քաղաքական համագործակցութեան ռազմավարական ուղղութիւնները

 

Իրականացնել 2015 թուականի Դեկտեմբերի 6ի հանրաքուէով փոփոխուած ՀՀ Սահմանադրութիւնից բխող հրատապ քայլերը.

1.1. Հասարակական-քաղաքական բնագաւառում.

1.1.1. Շարունակել բարեփոխել մարդու իրաւունքներն ու ազատութիւնները երաշխաւորող համակարգը՝ ապահովելով մարդու արժանապատուութեան անխախտելիութիւնն ու իրաւունքի գերակայութեան սկզբունքի լիարժէք իրացումը:

1.1.2. Ընտրական նոր օրէնսգրքով եւ Հանրաքուէի մասին նոր օրէնքով երաշխաւորել ազատ, հանրութեան համար վստահելի ընտրութիւնների եւ հանրաքուէների կազմակերպումն ու անցկացումը, անմիջական ժողովրդավարութեան սահմանադրական նորմերի գործադրումը:

1.1.3. Կուսակցութիւնների մասին նոր օրէնքով նպաստել քաղաքական ուժերի միջեւ մրցակցութեան, հանդուրժողականութեան եւ համագործակցութեան մթնոլորտի խորացմանը, բազմակուսակցական համակարգի ամրապնդմանը ու ներքին ժողովրդավարութեան զարգացմանը, ապահովել կուսակցութիւնների գործունէութեան հաւասար իրաւական հնարաւորութիւններ:

1.1.4. Դատական նոր օրէնսգրքով եւ Սահմանադրական դատարանի մասին նոր օրէնքով ամրապնդել անկախ եւ անաչառ դատական համակարգի գործունէութեան իրաւական երաշխիքները:

1.1.5. Ազգային ժողովի Կանոնակարգ նոր օրէնքով ապահովել օրէնսդիր մարմնի արդիւնաւէտ գործունէութիւնը՝ երաշխաւորելով ընդդիմութեան հաւասարակշռող-հակակշռող քաղաքական գործառոյթը:

 

1.1.6. Վերանայել Հայաստանի Հանրապետութեան վարչատարածքային բաժանումը եւ ձեւաւորել կայուն զարգացում երաշխաւորող, պատասխանատու եւ արդիւնաւէտ տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման համակարգեր:

1.1.7. Բարձրացնել պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունէութեան, հանրային ֆինանսների օգտագործման արդիւնաւէտութիւնը, հաշուետուողականութիւնը եւ պատասխանատուութեան մակարդակը:

1.1.8. Ապահովել հանրային իշխանութեան՝ իրաւունքով սահմանափակուած լինելու սահմանադրական սկզբունքի լիարժէք գործադրումն ու գործառոյթ-ինստիտուտ-լիազօրութիւն-պատասխանատուութիւն շղթայի անխափան գործունէութիւնը:

 

1.1.9. Գործադրել շահերի բախման հնարաւոր դէպքերը բացայայտելու ու կանխելու, անօրինական գործունէութեան համար անխուսափելիօրէն պատասխանատուութեան ենթարկելու, բիզնեսն ու հանրային իշխանութիւնը տարանջատելու ամբողջական համակարգ:

1.1.10. Քաղաքացիական հասարակութեան եւ ընդդիմութեան գործուն մասնակցութեամբ ձեւաւորել կոռուպցիայի դէմ պայքարի արդիւնաւէտ համակարգ: Օրէնքով վերանայել բարձրագոյն պաշտօնատար անձանց էթիկայի յանձնայժողովի գործառոյթները, լիազօրութիւնները եւ պատասխանատուութիւնը:

1.1.11. Վարել արհեստավարժութեան եւ հանրային վստահութեան չափանիշներին համապատասխանող կադրային քաղաքականութիւն՝ շարունակաբար լայնօրէն ներգրաւելով երիտասարդներին պետութեան կառավարման գործում:

1.1.12. Շարունակել կատարելագործել վարչական մարմինների գործունէութիւնը, այդ թւում՝ սահմանուած պարտադիր վճարներն ու տուգանքները գանձելու մեխանիզմներին վերաբերող կառուցակարգերն ու ընթացակարգերը՝ անհրաժեշտութեան դէպքում յաւելեալ օրէնսդրական կարգաւորումների, յատկապէս օրէնքների միասնական եւ հետեւողական կիրառման միջոցով գործնականում ապահովելով վարչարարութեան համաչափութեան, պատշաճ վարչարարութեան, այդ թւում՝ լսուած լինելու սահմանադրական իրաւունքները՝ հիմնական իրաւունքների սահմանափակմանը վերաբերող սահմանադրական պահանջների, ներառեալ՝ հիմնական իրաւունքների եւ ազատութիւնների էութեան անխախտելիութեան եւ որոշակիութեան սկզբունքի համատեքստում:

1.2. Սոցիալ-տնտեսական բնագաւառում՝

1.2.1. Տնտեսական քաղաքականութեան հիմքում դնել սոցիալական շուկայական կողմնորոշումը: Կառուցուածքային բարեփոխումների միջոցով շարունակել բարձրացնել Հայաստանի տնտեսութեան մրցունակութեան աստիճանը:

1.2.2. Համատեղ ջանքեր ներդնել 2015 թուականի փոփոխութիւններով Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 86րդ յօդուածով նախատեսուած՝ պետութեան հիմնական նպատակների արդիւնաւէտ իրականացման ուղղութեամբ:

1.2.3. Բարձրացնել պետական սեփականութեան կառավարման եւ հանրային բարիքների տրամադրման որակն ու արդիւնաւէտութիւնը, սեփականութեան իրաւունքի եւ ներդրումների պաշտպանութեան մակարդակը:

1.2.4. Գործադրել ակտիւ հակամենաշնորհային քաղաքականութիւն եւ գործնականում երաշխաւորել ազատ ձեռներէցութիւնը, տնտեսական գործունէութիւնն ու մրցակցութիւնը:

1.2.5.     Խթանել խնայողութիւնների ձեւաւորումը, ներդրումների ներգրաւումը, աշխատատեղերի ստեղծումը, իրագործել տարածքների համաչափ ու կայուն զարգացման ծրագրեր, վերանայել հարկային քաղաքականութիւնը:

1.2.6.     Մեծացնել տնտեսութեան դրամայնացման աստիճանը, գիւղատնտեսութիւնում, փոքր ու միջին բիզնեսում համակարգային լուծումների միջոցով նուազեցնել թանկ եւ արտարժոյթով արտայայտուած վարկերից կախուածութիւնը, սոցիալական գիւղատնտեսութիւնից անցում կատարել արդիւնաբերական գիւղատնտեսութեան:

1.2.7. Աշխատանքային պայմանների բարելաւման, սոցիալական ապահովութեան եւ առողջութեան պահպանման ոլորտների քաղաքականութեան հիմքում դնել անձի արժանապատիւ գոյութիւնը, աղքատութեան նուազեցումը, կորպորատիւ սոցիալական պատասխանատուութիւնը, պետական պարտադիր եւ կամաւոր ապահովագրական համակարգերի զուգահեռ գործունէութիւնը:

1.2.8. Շարունակաբար բարձրացնել կրթական համակարգի որակը, բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւնների ինքնակառավարման, ակադեմիական եւ հետազօտական ազատութիւնների աստիճանը, զարգացնել հիմնարար եւ կիրառական գիտութիւնները, ուժեղացնել աշխատաշուկայի եւ կրթական համակարգի միջեւ կապը, որակեալ կրթական ծառայութիւնների մատուցումը վերածել տարածաշրջանում Հայաստանի տնտեսութեան մրցակցային առաւելութեան:

1.2.9. Գործնական քայլերով նպաստել պետութեան կենսագործունէութեան բոլոր բնագաւառներում կանանց դերակատարման բարձրացմանը, կանանց եւ տղամարդկանց միջեւ փաստացի հաւասարութեան խթանմանը:

1.2.10. Շարունակել հետամուտ լինել ազգային մշակութային ժառանգութեան պահպանմանն ու միջազգայնացմանը, արուեստների զարգացմանը:

Ակտիւ ժողովրդագրական քաղաքականութեան, բազմակենտրոն եւ համաչափ զարգացման ծրագրերի իրականացմամբ նպաստել ազգաբնակչութեան թուաքանանակի աճին:

Զարգացնել եւ ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային ՂՀ անվտանգութեան համակարգերը:

Շարունակել քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի միջազգային հեղինակութեան բարձրացման, հայոց պետականութեան ամրապնդման, հայապահպանման եւ հայրենադարձութեան կազմակերպման գործում հայկական սփիւռքի դերի ու մասնակցութեան խորացման ուղղութեամբ:

III. Քաղաքական համագործակցութեան կազմակերպման կարգը

Քաղաքական համագործակցութեան գործադաշտը ներառում է պետութեան կեանքի ներքին եւ արտաքին բոլոր ոլորտները:

Քաղաքական համագործակցութեան կողմերն առաջնորդւում են փոխադարձ յարգանքի, փոխըմբռնման, հանդուրժողականութեան, տարաձայնութիւնները բանակցութիւնների եւ քննարկումների միջոցով լուծելու մօտեցումներով՝ հանրային իշխանութեան մարմինների ու պաշտօնատար անձանց գործունէութեան ամբողջական պատասխանատուութեան գիտակցմամբ:

Քաղաքական համագործակցութեան կողմերը պարտաւորւում են՝

3.1. Համագործակցութեան ուղղութիւններին համապատասխան իրականացնել հայեցակարգային եւ ռազմավարական նշանակութեան նախագծերի քննարկում՝ միասնական դիրքորոշում ձեւաւորելու նպատակով:

3.2. Համատեղ ջանքեր գործադրել պետական կառավարման արդիւնաւէտութեան բարձրացման եւ նրա նկատմամբ հանրային վստահութեան ամրապնդման ուղղութեամբ, այդ թւում՝ կառավարութեան կառուցուածքին, գործունէութեան կարգին եւ կադրային քաղաքականութեանը վերաբերող որոշումներ կայացնելիս:

3.3. Համագործակցութեան կողմերից մէկի առաջարկութեամբ՝ քննարկման առարկայ դարձնել Ազգային ժողովի եւ Կառավարութեան գործունէութեանը վերաբերող ցանկացած հարց:

 

3.4. Ապահովել համագործակցութեան շրջանակներում ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւնների իրագործումը իշխանութեան տարբեր մակարդակներում եւ օղակներում:

Քաղաքական համագործակցութեան աշխատանքների արդիւնաւէտութեան, կանոնաւոր միջկուսակցական շփումների ապահովման եւ տեսակէտների համադրման նպատակով ձեւաւորւում է համագործակցութեան խորհուրդ: Խորհրդի գործունէութիւնը իրականացւում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարւում են կանոնաւոր պարբերականութեամբ:

Համագործակցութեան կողմերի տարաձայնութիւնները լուծւում են խորհրդատուութիւնների միջոցով: Խորհրդատուութիւնների արդիւնքների վերաբերեալ կողմերի տեսակէտները կարող են հրապարակուել եւ մեկնաբանուել կողմերի փոխհամաձայնութեամբ: Անյաղթահարելի տարաձայնութիւնների առաջացման դէպքում կուսակցութիւններից իւրաքանչիւրը, միւս կողմին գրաւոր տեղեկացնելով, կարող է դադարեցնել քաղաքական համագործակցութիւնը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

 

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

 


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.