Ընտրուեցաւ Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան Նոր Կազմը


Հոկտեմբեր 9-ին իր աշխատանքները աւարտեց  Հայ Օգնութեան Միութեան 71-րդ Պատգամաւորական ժողովը:

ՀՕՄի բարձրագոյն ժողովը ընտրեց  համահայկական կառոյցի ղեկավար մարմինը՝ Կեդրոնական վարչութեան նոր կազմը, որ կը բաղկանայ հետեւեալ անդամներէն՝

Քարոլայն Շմաւոնեան (ատենապետ),

Նայիրի Տէրտէրեան (փոխատենապետ),

Ռիթա Հինդլեան (ատենադպիր),

Սիլվա Գույումճեան (գանձապահ),

Սոնիա Աքէլեան,

Լիզա Աւագեան,

Ալեսիա Պեճանեան,

Մարալ Մաթոսեան,

Աննա Տէր Յակոբեան,

Նելլի Վեգիլեան

Վարսենիկ Սարգիսեան:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.