Հայաստանի Պիւտճէն՝ 3.3 Միլիառ Տոլար


ԵՐԵՒԱՆ, «Նիուզ».- Հայաստանի կառավարութիւնը իր երէկուան նիստին հաստատեց 2015թ. պետական պիւտճէի նախագիծը, որուն համաձայն համախմբուած պիւտճէն եկամուտներու գծով պիտի ըլլայ 1,201.3 միլիառ դրամ (երկու միլիառ 960 միլիոն տոլար), իսկ ծախսերու գծով՝ 1,337.9 միլիառ դրամ (3.3 միլիառ տոլարի հաւասար): Պիւտճէի բացը պիտի կազմէ 116.6 միլիառ դրամ:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.