65 Հայ Ընտանիքներ հեռացան Մոսուլէն


Յունիս 10-ին, «Ազդակ»-ի խմբագրութեան հետ կապ հաստատեց Իրաքի Ազգային իշխանութեանց պատասխանատուներէն Պարոյր Յակոբեան եւ փոխանցեց‚ որ Մոսուլի շրջանը գրաւուած է հակակառավարական ուժերու կողմէ‚ որուն իբրեւ հետեւանք շրջանի ազգաբնակչութիւնը‚ որոնց շարքին 65 հայ ընտանիքներ եւ ծխատէր քահանան հեռացած են շրջանէն։ Պարոյր Յակոբեան հաւաստեց‚ որ մարդկային կորուստներ չեն արձանագրուած։


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.