Հայաստանի Բնակչութեան Թիւը Նուազած է 16 հազարով


Հայաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայութեան հրապարակած տուեալներուն համաձայն՝ այս տարուան 1 Ապրիլի դրութեամբ, Հայաստանի մնայուն բնակչութեան թիւը կազմած է 3 միլիոն 12 հազար մարդ:

Նախորդ տարուան նոյն ժամանակաշրջանին, համաձայն 2013 թուականի համանման տեղեկագիրին՝ Հայաստանի մնայուն բնակչութեան թիւը եղած է 3 միլիոն 28 հազար մարդ: Այսինքն, պաշտօնական վիճակագրութեան համաձայն՝ Հայաստանի մնայուն բնակչութիւնը նուազած է 16 հազար անձով:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.