Փարիզի քաղաքապետութեան թեկնածու Անն Հիտալկօ հանդիպում ունեցաւ ՀՅԴ Պատուիրակութեան հետ


 

Փարիզի քաղաքապետութեան թեկնածու ընկերվարական Անն Հիտալկօ ՀՅԴ-ի պատուիրակութեան մը կողմէ ընդունուած է Փարիզի Հայ Մշակոյթի Տան մէջ:

Թաղապետական ընտրութիւններուն երկու ամիս մնացած, հակառակ իր խիստ ծանրաբեռնուած ժամամանակացոյցին, ան չէ վարանած ընդառաջելու հրաւէրին եւ Յունուարի վերջաւորութեան ամբողջ յետմիջօրէ մը յատկացուցած է այս տեսակցութեան: 
Փարիզի համար իր ընդհանուր յանձնառութիւնները ներկայացնելէ ետք, ընկերվարական թեկնածուն շեշտը դրած է ազատութեան եւ արդարութեան իր փարումին վրայ: Հայ Դատի թղթածրարներուն լաւ տիրապետող Անն Հիտալկօ, կրկնած է իր յանձնառութիւնը ժխտողականութեան դէմ պայքարին գծով: 

«Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը պատժող օրէնքը անհրաժեշտութիւն է եւ ես լիովին զօրավիգ եմ անոր» ըսած է Փարիզի քաղաքապետութեան թեկնածուն: 

Ինչ կը վերաբերի Եւրոպական Միութեան Թուրքիոյ անդամակցութեան հարցին, հոս եւս Անն Հիտալկօ վճռական կեցուածք ցուցաբերելով ըսած է, թէ այնքան ատեն որ այդ երկիրը չի ճանչնար Հայոց Ցեղասպանութիւնը, անկարելի է նախատեսել այդ անդամակցութիւնը, որուն կապակցութեամբ ան աւելցուցած է թէ Թուրքիա պէտք է լրացնէ նաեւ Մարդկային իրաւանց յարգումին առընչուող որոշ պայմաններ: 

Արծարծուած է նաեւ Փարիզի մէջ Հայկական յուշագրութեան կեդրոնի մը ստեղծման հարցը, որու մասին Անն Հիտալկօ ըսած է, թէ բաւական զարգացումներ արձանագրուած են: Սկզբունքով, այդ կեդրոնը պիտի հիմնուի Փարիզի 7րդ թաղամասին մէջ: Ծախսերը պիտի հոգայ Փարիզի քաղաքապետարանը: 

Վերջաւորութեան, ընկերվարական թեկնածուն խօսած է Երեւանի քաղաքապետ Տարօն Մարգարեանի հետ իր հանդիպումին մասին, նշելով, թէ ինք կը փափաքի երկու մայրաքաղաքներուն միջեւ հաստատել իւրայատուկ յարաբերութիւններ, փոխանակումի իսկական կառոյց մը՝ ուսանողներու եւ արհեստավարժութեան ընթացքներու հետեւող երիտասարդներու համար:

 Հիտալկօ նաեւ փափաք յայտնած է Հայաստան այցելելու, երթալ ծանօթանալու Երեւանի եւ գաւառի բնակիչներուն հետ իր ընտրութեան առաջին տարուան ընթացքին իսկ, բնականաբար՝ եթէ ընտրուի:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.