Հայաստանի 2014ի Պիւտճէն՝ 3 Միլիառ 100 Միլիոն Տոլար


ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».– Հայաստանի 2014 թուականի պետական պիւտճէի նախագիծի մեծցուած ցուցանիշներու նախնական տարբերակով՝ ծախսերու բաժինը կը կազմէ 1 եռիլիոն 272 միլիառ 955 միլիոն դրամ (երեք միլառ հարիւր միլիոն տոլարի համարժէք), եկամտայինը՝ 1 եռիլիոն 145 միլիառ 415 միլիոն դրամ: Հայաստանի կառավարութեան պաշտօնական կայքէջին համաձայն, «այդ մասին նշուած է գործադիրի 13 Սեպտեմբերի նիստին քննարկուելիք Հայաստանի 2014ի պետբիւջէի նախագծի խոշորացուած ցուցանիշների եւ «Հայաստանի Հանրապետութեան 2014 թուականի պետական բիւջէի մասին» Հայաստանի օրէնքի նախագծի տեքստային մասի նախնական տարբերակների, ինչպէս նաեւ պետական կառավարման հանրապետական մարմիններին տրուող մի շարք յանձնարարականների մասին նախագծում»:
Ըստ այդմ, 2014ի պետական պիւտճէի հարկային եկամուտները եւ պետական տուրքերը առաջարկուած է սահմանել 1 եռիլիոն 103 միլիառ 269 միլիոն դրամ, իսկ պետական պիւտճէի պակասուրդը՝ 127 միլիառ 539 միլիոն 900 դրամ: 2014ին Հայաստանի համախառն ներքին արդիւնքը նախանշուած է 4 եռիլիոն 723 միլիառ 700 միլիոն դրամ:
Հայաստանի հանրապետական գործադիր մարմիններու ղեկավարներուն յանձնարարուած է մէկ շաբաթուան ընթացքին Հայաստանի ելեւմուտքի նախարարութիւն ներկայացնել առաջարկներ՝ 2014ի պետական պիւտճէի մասին Հայաստանի օրէնքի նախագիծի նախնական տարբերակին վերաբերեալ:
Նախատեսուած է, որ վարչապետարանին մէջ 17 Սեպտեմբերէն սկսի յաջորդ տարուան պետական պիւտճէի նախագիծի նախնական տարբերակի քննարկումները:
Հայաստանի 2013 թուականի պետական պիւտճէի եկամուտներու բաժինը կազմած է 1 եռիլիոն 59 միլիառ դրամ, ծախսերունը՝ 1 եռիլիոն 183 միլիառ դրամ, պակասուրդը՝ 124 միլիառ դրամ:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.