ՀՅԴ Խորհրդաժողովի Յայտարարութիւնը


Օգոստոսի 24ից 26ը Երեւանում տեղի ունեցաւ ՀՅԴ մարմինների ներկայացուցիչների ընդլայնուած խորհրդաժողով: Համահայկական այս միջոցառմանը մասնակցում էին Հայրենիքի եւ Արտերկրի կուսակցական մարմինների եւ շրջանների ներկայացուցիչներ եւ հրաւիրեալներ: ՀՅԴ Բիւրոյի նախաձեռնած միջոցառման նպատակն էր քննել կազմակերպական խնդիրներ, հայաստանամերձ տարածաշրջանի կացութիւնը, ՀՀ ներքին քաղաքական վիճակը, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնների հարցեր:
Խորհրդաժողովն անդրադարձաւ հայութեան եւ հայոց պետականութեան առջեւ ծառացած խնդիրներին եւ նոր մարտահրաւէրներին:
Շեշտուեց որ իր օրակարգային հիմնահարցերին համարժէքօրէն արձագանգելու համար ՀՅ Դաշնակցութիւնը պէտք է ներդնի յաւելեալ ջանքեր՝ հանդէս գայ համակուսակցական ամբողջական ներուժով:
Խորհրդաժողովը արձանագրեց, որ կազմակերպական-կարգապահական հարցերի լուծման հիմնական միջոցը գործն է:
Նոր ժամանակներին եւ իրողութիւններին համաքայլ ընթանալու համար անհրաժեշտ է շարունակաբար յստակեցնել մարտավարական անելիքները, առաւել ճկուն եւ արդիւնաւէտ դարձնել գործելաոճը, առաւել արդիւնաւէտ կիրառել ժամանակակից տեխնոլոգիական (արհեստագիտական-Խմբ.) հնարաւորութիւնները:
Քննելով Հայաստանի ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական եւ բարոյա-հոգեբանական վիճակը, խորհրդաժողովը մատնանշեց մի շարք բացասական երեւոյթներ, որոնք մտահոգիչ են հայոց պետականութեան համար: Շեշտուեց մասնաւորապէս արտագաղթի խնդիրը, որն ազգային անվտանգութեանը սպառնացող հիմնահարց է: Այս գործընթացը կասեցնելու համար անհրաժեշտ նկատուեց, որ պետութիւնը որդեգրի արտագաղթի պատճառները վերացնող սոցիալ-տնտեսական եւ այլ բնոյթի համալիր ծրագիր: ՀՅԴ Հայաստանի կազմակերպութիւնը մշակել է նման ծրագրի համար իր առաջարկների փաթեթը, որը կը ներկայացուի հանրութեանը:
Քննելով Հայաստանամերձ տարածաշրջանի կացութիւնը, խոր-հրդաժողովը հաստատեց.
– Տարածաշրջանում տեղի են ունենում բախտորոշ գործընթացներ, որոնք յանգեցնելու են գլոբալ փոփոխութիւնների: Այս փոփոխութիւններին ենթակայ է նաեւ հարաւկովկասեան շրջանը՝ նոր մարտահրաւէրների առջեւ կանգնեցնելով մեր երկիրը:
– Հայաստանի որդեգրած արտաքին քաղաքականութիւնը ներկայումս ենթակայ է փորձութեան: Մեր պետականութիւնը գտնւում է Ռուսաստանի եւ Արեւմուտքի միջեւ նոր հաւասարակշռութեան կայացման շեմին:
– Առկայ մարտահրաւէրները դիմագրաւելու համար, Հայաստանի Հանրապետութիւնը պէտք է ամրապնդուի ներքնապէս, միատեղի համայն հայութեան ներուժը, յստակեցնի եւ վարի նպատակային ու ակտիւ արտաքին քաղաքականութիւն:
– Խորհրդաժողովը արձանագրեց, որ ՀՅԴն չի հանդուրժի որեւէ ոտնձգութիւն ԼՂՀ պետականութեան եւ բնակչութեան անվտանգութեան դէմ: Այս տեսանկիւնից կարեւոր է ԼՂՀ միջազգային ճանաչման գործընթացին նոր թափ տալը:
– Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցը առիթ պէտք է ծառայի ուժեղացնելու Հայ Դատի ուղղութեամբ իրականացուող աշխատանքները, բանաձեւելու նոր հանգրուանի շեմին հայութեան պահանջատիրական թիրախները եւ ընդլայնելու Հայ Դատի ուղղութեամբ տարուող աշխատանքների բովանդակութիւնն ու աշխարհագրութիւնը:
– Կարեւորելով քաղաքական փոխյարաբերութիւնների առաջնահերթութիւնները, Հայաստանը պէտք է ձգտի բազմակողմ տնտեսական-քաղաքական կապերի՝ ապահովելով իր համար անկախ քաղաքականութեան երաշխիքներ:
Խորհրդաժողովը քննարկեց Միջին Արեւելքի երկրներում տեղի ունեցող զարգացումներն ու տեղի հայութեան եւ ի մասնաւորի սիրիահայութեան վերաբերող հարցերը: Սիրիահայութեան խնդիրը, պետական, ազգային եւ կուսակցական առումով մեզ համար մնում է հիմնական առաջնահերթութիւն:
Սիրիահայութեան նիւթական ու տնտեսական ծանր կացութիւնը թելադրում է օժանդակութեան ապահովման խնդիրը դիտել որպէս ամէնօրեայ եւ տեւական աշխատանք: Միաժամանակ հայութեան վտանգուած հատուածի բազմակողմ հիմնահարցերը լուծելու նպատակով անհրաժեշտ է թափ հաղորդել երկրների կառավարութիւնների եւ միջազգային կազմակերպութիւնների հետ աշխատանքին:
Հայաստանի ու Սփիւռքի ամբողջական համարկումը տեւական գործընթաց է, որ կարելի է անխոչընդոտ առաջ տանել կենտրոնանալով դրական ձեռքբերումների եւ երկուստեք յստակեցուած թիրախների վրայ:
Խորհրդաժողովը հաստատեց, որ Հայութեանը ու Հայաստանին ծառայութեան համար կուսակցութեան հզօրացումը Հայրենիքում եւ Սփիւռքում մնում է առաջնահերթութիւն, որի ուղղութեամբ անհրաժեշտ է ձեռնարկել համապատասխան քայլեր:

ՀՅԴ ՄԱՄԼՈՅ ԴԻՒԱՆ
2013թ. Օգսոտոսի 26


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.