Երեւանում տեղի ունեցաւ ՀՅԴ մարմինների ներկայացուցիչների ընդլայնուած խորհրդաժողովը


Օգոստոսի 24-ից 26-ը Երեւանում տեղի ունեցաւ ՀՅԴ մարմինների ներկայացուցիչների ընդլայնուածխորհրդաժողով։ Համահայկական այս միջոցառմանը մասնակցում էին Հայրենիքի եւ Արտերկրիկուսակցական մարմինների եւ շրջանների ներկայացուցիչներ եւ հրաւիրեալներ։ ՀՅԴ Բիւրոյի նախաձեռնածմիջոցառման նպատակն էր քննել կազմակերպական խնդիրներ, հայաստանամերձ տարածաշրջանիկացութիւնը, ՀՀ ներքին քաղաքական վիճակը, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնների հարցեր։

Խորհրդաժողովն անդրադարձաւ հայութեան եւ հայոց պետականութեան առջեւ ծառացած խնդիրներին եւնոր մարտահրաւէրներին։

Շեշտուեց որ իր օրակարգային հիմնահարցերին համարժէքօրէն արձագանքելու համար ՀՅԴաշնակցութիւնը պէտք է ներդնի յաւելեալ ջանքեր՝ հանդէս գայ համակուսակցական ամբողջականներուժով։

Խորհրդաժողովը արձանագրեց, որ կազմակերպական-կարգապահական հարցերի լուծման հիմնականմիջոցը գործն է։

Նոր ժամանակներին եւ իրողութիւններին համաքայլ ընթանալու համար անհրաժեշտ է շարունակաբարյստակեցնել մարտավարական անելիքները, առաւել ճկուն եւ արդիւնաւէտ դարձնել գործելաոճը, առաւելարդիւնաւէտ կիրառել ժամանակակից տեխնոլոգիական հնարաւորութիւնները։

Քննելով Հայաստանի ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական եւ բարոյա-հոգեբանական վիճակը,խորհրդաժողովը մատնանշեց մի շարք բացասական երեւոյթներ, որոնք մտահոգիչ են հայոցպետականութեան համար։ Շեշտուեց մասնաւորապէս արտագաղթի խնդիրը, որն ազգայինանվտանգութեանը սպառնացող հիմնահարց է։ Այս գործընթացը կասեցնելու համար անհրաժեշտնկատուեց, որ պետութիւնը որդեգրի արտագաղթի պատճառները վերացնող սոցիալ-տնտեսական եւ այլբնոյթի համալիր ծրագիր։ ՀՅԴ Հայաստանի կազմակերպութիւնը մշակել է նման ծրագրի համար իրառաջարկների փաթեթը, որը կը ներկայացուի հանրութեանը։

Քննելով Հայաստանամերձ տարածաշրջանի կացութիւնը, խորհրդաժողովը հաստատեց.

– Տարածաշրջանում տեղի են ունենում բախտորոշ գործընթացներ, որոնք յանգեցնելու են գլոբալփոփոխութիւնների։ Այս փոփոխութիւններին ենթակայ է նաեւ հարաւկովկասեան շրջանը՝ նորմարտահրաւէրների առջեւ կանգնեցնելով մեր երկիրը։

– Հայաստանի որդեգրած արտաքին քաղաքականութիւնը ներկայումս ենթակայ է փորձութեան։ Մերպետականութիւնը գտնւում է Ռուսաստանի եւ Արեւմուտքի միջեւ նոր հաւասարակշռութեան կայացմանշեմին։

– Առկայ մարտահրաւէրները դիմագրաւելու համար, Հայաստանի Հանրապետութիւնը պէտք է ամրապնդուիներքնապէս, միատեղի համայն հայութեան ներուժը, յստակեցնի եւ վարի նպատակային ու ակտիւարտաքին քաղաքականութիւն։

– Խորհրդաժողովը արձանագրեց, որ ՀՅԴ-ն չի հանդուրժի որեւէ ոտնձգութիւն ԼՂՀ պետականութեան եւբնակչութեան անվտանգութեան դէմ։ Այս տեսանկիւնից կարեւոր է ԼՂՀ միջազգային ճանաչմանգործընթացին նոր թափ տալը։

– Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը առիթ պէտք է ծառայի ուժեղացնելու Հայ Դատի ուղղութեամբիրականացուող աշխատանքները, բանաձեւելու նոր հանգրուանի շեմին հայութեան պահանջատիրականթիրախները եւ ընդլայնելու Հայ Դատի ուղղութեամբ տարուող աշխատանքների բովանդակութիւնն ուաշխարհագրութիւնը։

– Կարեւորելով քաղաքական փոխ-յարաբերութիւնների առաջնահերթութիւնները, Հայաստանը պէտք է ձգտիբազմակողմ տնտեսական-քաղաքական կապերի՝ ապահովելով իր համար անկախ քաղաքականութեաներաշխիքներ։

Խորհրդաժողովը քննարկեց Միջին Արեւելքի երկրներում տեղի ունեցող զարգացումներն ու տեղի հայութեանեւ ի մասնաւորի սիրիահայութեան վերաբերող հարցերը։ Սիրիահայութեան խնդիրը, պետական, ազգային եւկուսակցական առումով մեզ համար մնում է հիմնական առաջնահերթութիւն։ Սիրիահայութեան նիւթականու տնտեսական ծանր կացութիւնը թելադրում է օժանդակութեան ապահովման խնդիրը դիտել որպէսամենօրեայ եւ տեւական աշխատանք։ Միաժամանակ հայութեան վտանգուած հատուածի բազմակողմհիմնահարցերը լուծելու նպատակով անհրաժեշտ է թափ հաղորդել երկրների կառավարութիւնների եւմիջազգային կազմակերպութիւնների հետ աշխատանքին։

Հայաստանի ու Սփիւռքի ամբողջական համարկումը տեւական գործընթաց է, որ կարելի է անխոչընդոտառաջ տանել կենտրոնանալով դրական ձեռքբերումների եւ երկուստեք յստակեցուած թիրախների վրայ։

Խորհրդաժողովը հաստատեց, որ Հայութեանը ու Հայաստանին ծառայութեան համար կուսակցութեանհզօրացումը Հարենիքում եւ Սփիւռքում մնում է առաջնահերթութիւն, որի ուղղությամբ անհրաժեշտ էձեռնարկել համապատասխան քայլեր։

 

ՀՅԴ ՄԱՄԼՈՅ ԴԻՒԱՆ

2013թ. օգսոտոսի 26

ԱՆ


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.