Կռփամարտ. Արթուր Աբրահամ. «Պարտութեան Պարագային Պիտի Լքեմ Ասպարէզս»


Միջին կարգի աշխարհի նախկին ախոյեան Արթուր Աբրահամ Վիլպեֆորս Շիխեփոյի դէմ իր կատարելիք մենամարտէն առաջ յայտարարեց, որ պարտութիւն կրելու պարագային պիտի լքէ կռփամարտի իր արհեստավարժ ասպարէզը: «Պարտութիւն մը եւս ինծի համար շատ գէշ եւ անընդունելի պիտի ըլլայ: Պարտութեան պարագային պիտի հեռանամ կռփամարտէն: Ասիկա թէեւ շատ դժուար պիտի ըլլայ ինծի համար, սակայն այդպիսի որոշում տուած եմ: Պէտք Read the full article…


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.