Միջին Արեւելքի քաղաքական իրավիճակը Ռուբէնի վերլուծումով… 82 տարի առաջ


 

 

Պոսթընի «Հայրենիք» ամսագիրը, 1931-ի Յունիսի իր թիւին մէջ հրատարակած է Հայդուկապետ եւ ՀՀ առաջին հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Ռուբէն Տէր Մինասեանի գրչին պատկանող Միջին Արեւելքի աշխարհաքաղաքական կացութեան եւ իրադարձութիւններուն մասին վերլուծողական յօդուած մը, որուն մէջ տեղ գտած շատ մը տեսակէտեր եւ ընդհանրացումներ շաղկապուած են 80 տարի ետք՝ մերօրեայ Միջին Արեւելքի իրադրութեանց ու քաղաքական զարգացումներուն հետ: Յօդուածը կը փոխանցենք իր հարազատութեան մէջ, այնպէս ինչպէս հրատարակուած է 82 տարի առաջ: Յիշեցնենք, որ գրութեան մէջ Ռուբէնի նշած Անսարիաները կամ Նոսայիբները Սուրիոյ ալաուիներն են: գրութիւնը կարդալ կայքէջի յօդուածներ բաժնով:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.