Լոյս տեսաւ «Դարի կողոպուտը. հայերի ունեզրկումը Օսմանեան կայսրութիւնում 1914-1923» գիրքը


Լոյս տեսաւ «Դարի կողոպուտը. հայերի ունեզրկումը Օսմանեան կայսրութիւնում 1914-1923» գիրքը

 

 

Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի օժանդակութաեամբ հրատարակած է Մատենադարանի արխիւային բաժնի աւագ գիտաշխատող Անահիտ Աստոյեանի “Դարի կողոպուտը. հայերի ունեզրկումը Օսմանեան կայսրութիւնում 1914-1923” գիրքը:

Գիրքին մէջ արխիւային վաւերագրերու, հայկական, թրքական եւ օտար այլ աղբիւրներու հիման վրայ ներկայացուած է Օսմանեան կայսրութեան, երիտթրքական եւ քեմալական իշխանութիւններու կողմէ հայերու ունեզրկման առարկայական պատմութիւնը:

Ներկայացուած պատմական անժխտելի փաստերը կը հաստատեն, որ դարերով կուտակուած հայկական ունեցուածքի ծրագրաւորուած կողոպուտի եւ իւրացման միջոցով թրքական իշխանութիւնները լեցուցած են իրենց պետական գանձանակը, հոգացած են պատերազմական մեծագումար ծախսերը եւ վճարած արտաքին պարտքերու զգալի մասը։


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.