Շարժական Տարրալուծարաններ` Արցախի Բոլոր Դպրոցներուն

«Թուֆենքեան» բարեգործական հիմնադրամը վերջերս յայտարարեց «Շարժական տարրալուծարաններ Արցախի բոլոր դպրոցներուն համար» խորագիրով նուիրահաւաքի մեկնարկին մասին:

Ամբողջ աշխարհին մէջ մանկավարժները կը գիտակցին տարրալուծական հետազօտութեան կարեւորութեան` իբրեւ գիտելիք ստանալու արդիւնաւէտ ձեւ: Տարրալուծարանի փորձը, որ ընդգրկուած է ուսումնական ծրագրին մէջ, կրնայ զգալիօրէն բարձրացնել աշակերտներուն ուսուցման որակը:

Ցաւօք սրտի, Արցախի մէջ դպրոցներու մեծ մասը ընդհանրապէս չունին տարրալուծարանի սարքաւորումներ, եւ աշակերտները կարելիութիւնը չունին սորվելու փորձի միջոցով:

Այս հարցին անդրադառնալու համար անցեալ աշնան «Թուֆենքեան» բարեգործական հիմնադրամը Մարտունի շրջանի բոլոր` 29 դպրոցներուն նուիրեց կենսաբանութեան տարրալուծարանի հաւաքածուներ, որոնք յատուկ պատրաստուած էին 7-րդ դասարանի կենսաբանութեան ուսումնական ծրագրին համապատասխան:

Հաւաքածուները կը ներառէին մանրադիտակներ, նմուշներով սլայտներ, դատարկ սլայտներ, Պետրի ափսէներ, քիմիական սրուակներ եւ այլ նիւթեր: Անոնք կը ներառէին ո՛չ միայն դասարանի համար նախատեսուած սարքաւորումներ, այլ նաեւ դասարանէն դուրս օգտագործելու համար:

Մարտունի շրջանի դպրոցներուն տնօրէններու արձագանգները, ինչպէս նաեւ ուսուցիչներու եւ աշակերտներու անմիջական արձագանգները չափազանց դրական եղած են: Այս կարծիքներուն հիման վրայ «Թուֆենքեան» բարեգործական հիմնադրամը որոշած է աւելի ընդլայնել դպրոցական գիտական տարրալուծարանի նախաձեռնութիւնը` աշխարհագրական եւ առարկայական առումով:

Ծրագիրը հետեւեալն է`

1.- Հիմնուիլ անցեալ տարուան յաջողութիւններուն վրայ եւ ընդլայնել Արցախի մնացեալ 77 դպրոցներուն մէջ կենսաբանութեան տարրալուծարանի սարքաւորումներուն բաշխման ծրագիրը: Անոնց մէջ կան 23 մեծ դպրոցներ, որոնք ունին մէկէ աւելի 7-րդ դասարաններ` կենսաբանութեան տարրալուծարաններու ընդհանուր թիւը պիտի հասնի 120-ի:

2.- Ներառել քիմիաբանութեան տարրալուծարան հաւաքածուներ, որոնք կրնան օգտագործուիլ 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ դասարաններու աշակերտներուն կողմէ: Ինչպէս կենսաբանութեան տարրալուծարան հաւաքածուները, նոյնպէս այս հաւաքածուները նախագծուած են դասարանի ուսումնական ծրագրին աջակցելու համար: Արցախի բոլոր` 106 դպրոցներուն հասնելու համար կը պահանջուի 153 քիմիաբանութեան տարրալուծարան հաւաքածու:

Տարրալուծարանները դպրոցներուն պիտի յանձնուին 2022-2023 ուսումնական տարուան սկիզբը:

Արցախի մնացեալ դպրոցները (այսինքն` Ստեփանակերտի, ինչպէս նաեւ Մարտակերտի, Ասկերանի եւ Շուշիի շրջաններու դպրոցները) կենսաբանութեան տարրալուծարան սարքաւորումներով 7-րդ դասարանցիներուն համար պիտի կազմէ շուրջ 17 հազար 7 հարիւր տոլար: 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ դասարաններու ուսումնական ծրագիրներուն աջակցելու համար Արցախի բոլոր դպրոցները քիմիաբանութեան տարրալուծարան սարքաւորումներով յագեցնելու արժէքը պիտի կազմէ շուրջ 18 հազար 8 հարիւր տոլար: Երկու նախաձեռնութիւններուն ընդհանուր արժէքը պիտի կազմէ շուրջ 36 հազար 5 հարիւր տոլար:

Այս ծրագիրը կարելիութիւն կ՛ընձեռէ, որ Արցախի աշակերտները զարգացնեն այն, ինչ կը սորվին դասարանին մէջ իրական, տեսանելի փորձով, նաեւ պիտի նպաստէ աշակերտներուն մէջ գիտութիւններու նկատմամբ աւելի մեծ հետաքրքրութիւն յառաջացնելու:

«Կրթական առաւելութիւններէն բացի, այս ծրագիրը պիտի հասնի Արցախի իւրաքանչիւր համայնքի` զանոնք անգամ մը եւս յիշեցնելով, որ առանձին չեն, եւ որ Արցախէն դուրս գտնուող հայերը պիտի շարունակեն իրենց կողքին գտնուիլ այս դժուարին ժամանակներուն մէջ», ըսաւ «Թուֆենքեան» բարեգործական հիմնադրամի հասարակական կապերու տնօրէն Ռուբէն Ճանպազեան:

Նուիրատուութիւն կատարելով հետաքրքրուողները կրնան այցելել` https://rearmenia.com/hy/fundraisers/science-labs-for-every-school-in-artsakh կայքը:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.