Յայտարարութիւն Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան Արեւմտեան Ամերիկայի կա­ռոյ­ցի 55-րդ Շր­ջա­նա­յին ­Ժո­ղո­վի

Յուլիս 15-18, 2021 Բըրբէնքի «Բեշիր Մարտիրոսեան» Երիտասարդական կենտրոնում տեղի ունեցաւ Հ.Յ. Դաշնակցութեան Արեւմտեան Ամերիկայի Կարսի 55-րդ Շրջանային Ժողովը: Ժողովին ներկայ էին շրջանիս 18 կոմիտէութիւններից 16 կոմիտէութիւնների պատգամաւորները ներառեալ Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան Արևմտեանի Շրջանի և ՀՅԴ Շանթ Ուսանողական Միութեան պատգամաւորներ, հրաւիրեալներ նաև այլ շրջաններից եւ ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչներ: Մասնակիցների ընդհանուր թիւն էր 130:

Ժողովը հանգամանօրէն քննեց շրջանի և շրջանաւարտ Կեդրոնական Կոմիտէի գործունէութիւնը բոլոր ոլորտների մէջ, ստեղծուած պայմանների իրականութեան լոյսի տակ եւ տուեց իր համապատասխան գնահատականը:

Ժողովը միաժամանակ մանրամասն անդրադարձաւ յառաջիկայ տարեշրջանի գործունէութեան, յատկապէս՝ կազմակերպական, քաղաքական եւ գաղութային բնագաւառների մէջ, կատարեց մատնանշումներ ու ճշդեց յաջորդ երկու տարիների գործունէութեան ընթացքը: Շրջանային ժողովը վերահաստատեց Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդին զօրակցելու իր հաստատական կամքը և շրջանիս հաւատարմութիւնը ՀՅԴ ընտանիքին:

Վերջին օրակարգով ժողովը երկու երրորդը գերազանցող մեծամասնութեամբ ընտրեց յառաջիկայ նստաշրջանի Կեդրոնական կոմիտէ կազմը՝ Ընկ. Զարէհ Աճէմեան, Ընկ. Զանգու Արմէնեան, Ընկ. Հարմիկ Բաղտասարեան, Ընկ. Խաչիկ Թազեան, Ընկ. Լեւոն Պարոնեան, Ընկհ. Լաորա Յակոբեան, Ընկ. Տարօն Տէր Խաչատուրեան, Ընկ. Ստեփան Պօյաճեան, Ընկ. Վիգէն Պապիկեան, Ընկ. Յովիկ Սալիպա, Ընկ. Զոհրապ Քահուէճեան, Ընկ. Մայք Քէլէշեան, Ընկ. Քրիս ՔԷօսեան:

Վերջում՝ Կարսի 55 Շրջանային ժողովը յոտնկայս իր յարգանքի տուրքը մատուցեց մեր բոլոր նահատակներն, Լիզբոն 5-ին, Արացախեան պատերազմի բոլոր զոհերին եւ մեզնից առյաւէտ բաժանուած ՀՅԴ բոլոր ընկերների յիշատակին, ապա ժողովը փակուեց «Մշակ Բանուոր»ով:

Յաջողութիւն բոլորի’ն:

55րդ Շրջ. Ժողովի Դիւան
18 Յուլիս 2021,
Բըրբէնք

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.