ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէն Արցախի Հանրապետութեան Համաձայնեցուած Թեկնածուի Շուրջ Բանակցութիւններու Պիտի Սկսի

29 օգոստոսին ՀՅԴ «Նիկոլ Դուման» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ընդլայնուած նիստ, որմէ ետք հրապարակուեցաւ հետեւեալ յայտարարութիւնը.

«ՀՅ Դաշնակցութիւնը` նկատի ունենալով արտաքին եւ ներքին մարտահրաւէրները, համոզուած է, որ Արցախի առաջընթացի երաշխիքը` ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրութիւնների արդիւնքում ազգային օրակարգով առաջնորդուող իշխանութեան ձեւաւորումն է:

Ի կատարումն ՀՅ Դաշնակցութեան Արցախի Շրջանային ժողովի որոշման` ՀՅԴ Արցախի Կենտրոնական կոմիտէն սոյն թուականի Սեպտեմբերի 10-ից խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի, ինչպէս նաեւ Արցախի Հանրապետութեան առաջիկայ նախագահական ընտրութիւններում նախագահի հաւանական թեկնածուների հետ նախաձեռնելու է բանակցութիւններ` ազգային միասնական օրակարգի հիման վրայ նախագահի համաձայնեցուած թեկնածու առաջադրելու շուրջ, որի արդիւնքները կը հրապարակուեն:

Բանակցութիւնների նպատակն է`

– Ուսումնասիրել ազգային միասնական օրակարգ ձեւաւորելու միջոցով նախագահի համաձայնեցուած թեկնածու առաջադրելու հնարաւորութիւնը,

– Համաձայնեցնել եւ ամբողջացնել ազգային միասնական օրակարգի հիմնադրոյթներն ու առաջնահերթութիւնները, երկրի զարգացման ռազմավարական հիմնական ուղղութիւնները,

– Յստակեցնել նախագահի համաձայնեցուած թեկնածուով քաղաքական համախոհութեան ձեւաւորման սկզբունքներն ու դաշտը,

– Բանակցութիւնների արդիւնքներն ամրագրել համապատասխան յուշագրով:

«Բանակցութիւններում ՀՅ Դաշնակցութեան կողմից առաջարկուող օրակարգն ընդգրկում է հետեւեալ առաջնահերթութիւնները.

– Արցախեան հիմնախնդրի կարգաւորման գործընթացում ապահովել Արցախի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 175-րդ յօդուածի անվերապահ իրագործումը,

– Հայաստան-Արցախ ռազմավարական դաշինքի իրաւապայմանագրային ամրագրումը,

– Ընկերային արդարութեան, մարդու իրաւունքների պաշտպանութեան եւ օրէնքի գերակայութեան վրայ հիմնուած ներազգային համերաշխութեան ապահովումը,

– Փտածութեան եւ հովանաւորչութեան դէմ անզիջում պայքարի իրականացումը,

– Զսպումների եւ հակակշիռների մեքանիզմների ներդրմամբ պետական համակարգի հաւասարակշռման, անմիջական ժողովրդավարութեան ընդլայնմանն ու ամրապնդմանն ուղղուած` Արցախի Հանրապետութեան նոր Սահմանադրութեան ընդունումը,

– Վերաբնակեցման համակարգուած, լայնածաւալ ու հետեւողական իրականացումը,

– «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի հիման վրայ պաշտպանական համակարգի կատարելագործումը»:

ՀՅԴ ԱՐՑԱԽԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷ

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.