ՀՅԴ ԱրԵւմտԵան ԱմԵրիկայի 55րդ Շրջանային ժողովի մամլոյ հաղորդագրութիւն

Հինգշաբթի, 15 Յուլիս 2021ի ԵրԵկոյԵան, Գալֆորնիոյ Պըրպէնք քաղաքի «ՊԵՇԻՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ» Հայ կԵդրոնին մէջ իր աշխատանքնԵրուն սկսաւ ՀՅԴ ԱրԵւմտԵան ԱմԵրիկայի ԿԵդր. ԿոﬕտէութԵան 55րդ Շրջանային ժողովը:

Ժողովին կը մանակցէին 18ի վրայ 16 կոﬕտէութիւննԵրէ 55 պատգամաւորնԵր, շուրջ 38 հրաւիրԵալնԵր, ինչպէս նաև ի պաշտօնէ մասնակիցներ: Ժողովին կը մասնակցէր նաԵւ ՀՅԴ
Բիրոն:

Ժողովը իր օրակարգին վրայ ունի կազմակԵրպական, քարոզչական, համայնքային, Հայաստանի ու Արցախի առնչուող օրակարգի կէտԵր: Աւարտին, ժողովը պիտի ընտրէ ԿԵդր. Կոﬕտէի նոր կազմ:

ԴԻՒԱՆ 55ՐԴ ՇՐՋ. ԺՈՂՈՎԻ
15 Յուլիս 2021,
Պըրպէնք

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.