Հայաստանի Մէջ Օդանաւ Մը Անուանակոչուեցաւ Նահատակ ՀՄԸՄ-ական Գրիգոր Ղազարեանի Անունով

«Արմենիա» օդանաւի ընկերութեան օդանաւերէն մէկը անուանակոչուեցաւ արցախեան 44-օրեայ պատերազմին նահատակուած ՀՄԸՄ-ական Գրիգոր Ղազարեանի անունով: Այս մասին տեղեկացուցին «Արմենիա» օդանաւի ընկերութեան Դիմատետրի էջէն: «Գրիգոր ազգային մշակոյթի կրողն ու քարոզիչներէն մէկն էր, ինչպէս նաեւ` ձիարշաւի մեծ սիրահար եւ սկաուտական շարժումի աշխուժ մասնակից»:

Անոր համակարգիչին մէջ գտնուեցան բազմաթիւ ազգային ոճով նկարներ, հայ ազատամարտիկներու նուիրուած նիւթեր, իսկ ամէնէն կարեւորը` այս երկտողը. «Բոլոր սիրոյ դրսեւորումները, որոնց մենք կրցանք հանդիպիլ մեր կեանքին մէջ` միայն հայրենիքինն է, որ մարդ կրնայ կրել իր մէջ», հերոսը նշած է իր գրառման մէջ:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.