Թորոնթոյի «Գոլոլեան» նախակրթարանի Գ. կարգի աշակերտները կը գրեն Հայոց Ցեղասպանութեան մասին

Ապրիլ 24

Ես հայ եմ,

Բոլոր հայերու նման,

Ես թոռնիկն եմ

Նահատակուած մեծ հօրս:

Բնաւ չեմ մոռնար

Հայոց ջարդը

Ու կը խոստանամ

Պաշտպանել Հայ Դատը:

Յ. Կիւրինեան

Ապրիլ 24

Ապրիլ 24. ինչպէ՞ս մոռնանք մէկուկէս միլիոն նահատակները: Ցաւօք կորսնցուցինք անմեղ կեանքեր, պատմական հողեր, պապենական տուներ, սփռուեցանք հայերս աշխարհի մէջ, վիշտ ու կարօտ մեր սրտերուն մէջ:

Վարդան Մանուկեան

Ապրիլ 24

Տարուան ամենատխուր օրն է մեզի համար, քանի որ կը յիշենք մեր նահատակները անհամար, քանի որ մեծ եղեռն էր՝ ցեղասպանութիւն ահաւոր: Ցաւ կը զգանք, բայց վրէժը մեր սրտին, պիտի յիշենք մեր զոհերը: Աղօթք՝ անոնց անթաղ մարմիններուն եւ անէծք՝ մարդակեր թուրքերուն:

Անի Հրեշտակեան

Մենք Կա՛նք

1915-ին դաժան օրեր ապրեցանք,

Մեր հողերէն ու ջուրերէն բաժնուեցանք, հեռացանք,

Անապատի տաք ճամբուն երկար օրեր քալեցինք,

Բայց դիմադրելու հոգին մեր մէջ չմարեցաւ:

Հակառակ թուրքի ջանքին, մենք գոյատեւեցինք,

Սփիւռքի մէջ ցրուելով նոր գաղութներ կազմեցինք,

Պահեցինք կրօնքն ու լեզուն ու յարատեւեցինք,

Ու մեր մայր հայրենիքի անկախութիւնը պահեցինք:

Մենք՝ սփիւռքին մէջ մեծցած փոքրիկներս հայազգի,

Փաստեցինք աշխարհին հայուն կամքը քաջարի,

Թէ որ նոյնիսկ դարեր անցնին այդ չար օրերէն,

Մենք կը մնա՛նք հայ ու կը խօսինք հայերէն:

Գայիանէ Յարութիւնեան

Ապրիլ 24

Ամէն տարի Ապրիլ ամսուն

Մենք կը յիշենք մեր զոհերը,

Որոնք 100 տարի առաջ

Մեծ ու փոքրիկ անմեղ մեռան:

Ունինք երկիր շատ սիրելի,

Հայաստան աշխարհ հիանալի,

Տէ՛ր Աստուած, պահէ խաղաղ

Հայրենիքը մեր յաւիտեան:

Եւա Մարդոյեան

Ապրիլ 24

Ապրիլ 24, դուն մեր սրտին մէջ

Սնմոռանալի յիշեալ օր ես,

Վերապրումով մենք ահաւոր,

Կը յիշենք վէրքը մեր սրտին:

Էլենա Գրիգորեան

Ապրիլ 24

Ապրիլ 24-ը իմ ազգիս եւ ինծի համար շատ տխուր օր մըն է: Մեր 1.5 միլիոն նահատակներուն համար շատ տխուր կը զգամ: Թէեւ մտածածս շիտակ չէ, բայց կ’ուզեմ, որ մենք ալ թուրքերը սպաննենք, որպէսզի գիտնան, թէ հայերուն ի՛նչ ըրին, մինչեւ որ անոնք ճանչնան իրենց ըրած ցեղասպանութիւնը եւ վերադարձնեն մեր հողերը, այն ատեն ես ուրախ պիտի ըլլամ:

Քամի Հաճիարթինեան

Ապրիլ 24

Ապրիլ 24-ը կու գայ,

Սիրտս միշտ արիւն կու լայ,

Հայ եմ ես, քաջ եմ ես,

Հայաստանը պաշտպանող անվախ սերունդ եմ ես:

Օլիվիա Օյմաքաս

Ապրիլ 24

Նորէն Ապրիլ ամիս է, եւ ես կը մտածեմ իմ հայ ազգի պատմութեան մասին: Թէեւ պատմութիւնը տխուր է, բայց ես որպէս հայու զաւակ, պիտի սորվիմ հայ լեզուն, որ ժառանգած եմ մեր պապերէն. նաեւ կ’ուզեմ ընկերներս միշտ իրարու հետ հայերէն խօսին, որ երբե՛ք չմոռնանք մեր մայրենի հարուստ լեզուն: Եւ այսպիսով թ՛ող որ թուրքը լաւ իմանայ, որ ինքը չէ յաջողած եւ չի յաջողիր իր նպատակին հասնիլ:

Լարա Տէր Մինասեան

Ապրիլ 24

Ապրիլ 24-ը շատ մեծ օր մըն է,

Այս օրը ամէն հայերը կը միանան եկեղեցւոյ մէջ,

Մեզի համար շատ սուրբ օր մըն է,

Յիշելու մէկուկէս միլիոն նահատակները:

Պիտի տխրինք, բայց պիտի չլանք,

Ու միշտ հայ պիտի մնանք,

Այս ուժով պէտք է զգանք,

Որպէսզի ամէնքս հայ մնանք

Եւ մեր հողերուն դարձեալ տիրանանք:

Նորա Թարզի

Ապրիլ 24

Ապրիլ 24 է այսօր,

Մեր նահատակներուն օրը,

Մենք զիրենք միշտ կը յիշենք,

Ու երբէք չենք մոռնար:

Ամէն տարի այս օրը,

Մենք կ’ուխտենք միշտ հայ մնալ,

Անոնք զոհուեցան ի սէր մեզի,

Ի սէր բոլոր հայութեան:

Ապրիլ 24

Հազար ինը հարիւր տասնհինգին,

Չար կատաղի պատերազմ էր,

Միլիոնաւոր հայեր մեռան,

Մեծ մաս մըն ալ տեղահան եղան:

Սակայն հայը տակաւին կայ,

Ու իր լեզուն կը մնայ,

Կը պայքարի, կը պահանջէ,

Որոշած է չնահանջել:

Տանիէլա Բէֆանիս

Ապրիլ 24

Ահաւասիկ մէկ դար անցած,

Սակայն հայը չէ մոռցած Ապրիլ 24-ը,

Հայը միշտ կը յիշէ,

Ու միշտ պահանջատէր կը մնայ:

Եկէ՛ք բոլորս միասնաբար

Մեր հայերէն խօսելով

Ու լաւ հայ ըլլալով

Վախցնենք մեր թշնամին՝ թուրքերը,

Ու միշտ պահանջատէր մնանք:

Թէօ Նազարեան

Ապրիլ 24

Ապրիլ 24, յիշատակի օր,

Մենք կը յիշենք մեր նահատակները,

Թող անոնք մնան միշտ անմահ,

Մեր հոգիներուն մէջ միշտ անմար:

Կա՛նք, պիտի լինե՛նք ու դեռ շատանա՛նք,

Մենք պիտի ըլլանք հզօր ու արի,

Որ թուրքերուն տանք պատիժ արժանի,

Հայաստան երթանք ու միշտ հայ մնանք:

Մարիամ Պոյաճեան

Ապրիլ 24

Իմ սիրելի հայ նահատակներ,

Պիտի յիշենք ձեզ յաւիտեան,

Գիտենք թուրքը ուզեց մեզ ջնջել,

Բայց չկարողացաւ մեզ յաղթել,

Մենք մնացինք յաւիտեան,

Որպէս հայոց պահապան:

Մենք հայ ենք,

Եւ միշտ պիտի մնանք

Տէր ու պահապան Հայաստանին:

Միշտ պիտի յիշենք մեր հերոսները,

Որոնք տուին իրենց կեանքը,

Որ մենք ապրինք ազատ ու անկախ:

Եւա Շահվերտեան

Ապրիլ 24

1915 Ապրիլ 24-ին մէկուկէս միլիոն հայեր նահատակուեցան թուրքին ձեռքով: Հարիւր տարի ետք մենք դեռ կը յիշենք մեր հայ նահատակները, չենք մոռնար անոնք, որոնք զոհուեցան մեզի համար:

Նուշիկ Թոզճեան

Ապրիլ 24

Ահա եկաւ Ապրիլ 24-ը,

Մեր պատմական օրերէն մէկը,

Մենք միշտ կը յիշենք մեր նահատակները,

Ու անոնց խոր ցաւը:

Մենք պարտուած չենք, յաղթած ենք,

Որովհետեւ ազատ ու անկախ ենք,

Ու չենք մոռնար հայ քաջերը,

Զիրենք մենք շատ կը սիրենք:

Էմին Պետրոսեան

Ապրիլ 24

Ապրիլ 24-ը կ’ոգեկոչենք,

Որովհետեւ հզօր հայեր ենք,

Ապրիլ 24-ը կը յիշենք

Ու քաջութիւն կը սերմանենք:

Մարիամ Պետրոսեան

Ապրիլ 24

Մենք կը սպասենք, որ թուրքերը մեր հողերը ետ վերադարձնեն մեզի: Մեր հայ զինուորները կը պաշտպանեն մեր հայրենիքը: Կ’ուզենք, որ մեր պատմական հողերը վերադառնան, եւ հայերը միշտ ուրախ ըլլան: Բայց, ե՞րբ մեր հողերը պիտի առնենք, Մենք դեր անհամբեր կը սպասենք:

Մարգ Աբէլեան

Մենք կը սպասենք

Մենք կը սպասենք մեր հողերը,

Որ թուրքերը մեզի ետ տան,

Որ միշտ մնանք մենք հզօր,

Խոստանանք նոր կեանք ու ապագայ:

Մենք կ’ուզենք հզօր ըլլալ,

Որ մեր պապերու աճիւնները

Հանգիստ մնան իրենց տեղերը,

Կը խոստանանք վրէժ լուծել:

Գառնի Շիշոյեան

Ապրիլ 24

Ապրիլ 24-ը հայերուն համար շատ տխուր օր է: Հայերը դեռ կ’ապրին: Մենք ենք յաջորդները եւ մենք պիտի պաշտպանենք մեր հողերը: Ե՞րբ պիտի տան մեր պատմական Հայաստանը: Եթէ ետ չտան, ես պիտի երթամ եւ իմ Հայաստան աշխարհը թուրքին ձեռքէն պիտի առնեմ:

Սեպաստիան Վարդանեան

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.