«Բոլորս, յանուն Արցախի», Հարցազրոյց ՀՅԴ Գանատայի Արցախի Օժանդակութեան յանձնախումբի ներկայացուցիչներուն հետ

«ՀՈՐԻԶՈՆ»ի հարցազրոյցը ՀՅԴ Գանատայի Արցախի Օժանդակութեան յանձնախումբի ատենապետ՝ ընկ. Ռաֆֆի Պէքմեզեանի ու անդամներէն՝ ընկհ. Արմինէ Մուկոյեանի հետ։

«Բոլորս, յանուն Արցախի»,

Ահաւասիկ այս նշանաբանով Արցախի Օժանդակութեան յանձնախումբը անգամ մը եւս գործի լծուեցաւ, օժանդակելու համար Արցախի մեր հայրենակիցներուն։

«Պատերազմի յաջորդող իսկ ժամերուն, ՀՅԴ Գանատայի  Կեդրոնական Կոմիտէի Արցախի օժանդակութեան յանձնախումբը  անմիջապէս սկսաւ իր աշխատանքներուն՝ հասնելու համար Արցախի կարիքներուն։

Այսօր, մեր սուրբ հողը՝ մեր Արցախը անգամ մը եւս կը կանչէ մեզի։ Այսօր, բոլորս ունինք մէկ նպատակ՝ Արցախ եւ բիւր  գործեր, յանուն  անոր խաղաղ ապրելու իրաւունքին։

Ժամանակը հիմա՛ է հաստատելու այդ իրաւունքը  իր բոլոր երեսներով՝ ընկերայինէն մինչեւ ստեղծագործական։

Արդ, ուրեմն՝ ի գործ, միասին եւ բոլորս, յանուն  Արցախի։»

  • Արցախի կարիքներուն հասնելու համար ձեր մասնակցութիւնը կրնաք ունենալ այցելելով՝ https://camam.akaraisin.com/ui/ArtsakhAid  կամ գրել ArtsakhAid@armenian.ca եւ կամ հեռաձայնել  1 833 426 2867, 1 833 GAMAVOR վերտառութեամբ:

 

https://www.facebook.com/120633978044872/videos/2663999337182236

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.