Արցախի Խրամորթ Համայնքի Դպրոցը Պիտի Վերանորոգուի ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի Գրասենեակի եւ Պելճիքայն Մէջ Արցախի Հետ Բարեկամութեան Խումբի Համատեղ Նախաձեռնութեամբ

ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակի եւ Պելճիլայի մէջ Արցախի հետ բարեկամութեան խումբի համատեղ ջանքերով յատկացուած են անհրաժեշտ նիւթական միջոցներ Արցախի Հանրապետութեան Ասկերան շրջանի Խրամորթ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման համար: Պիտի կատարուին ներքին եւ արտաքին վերանորոգման աշխատանքներ, պիտի կառուցուին նոր սանհանգոյց եւ ժամանակակից, արհեստագիտականօրէն յագեցած ճաշարան։ Պիտի կահաւորուին եւ արդիականացուին դասասենեակները՝ վերածուելով համագործակցային դասասենեակներու։ Պիտի տեղադրուի նոր ջեռուցման համակարգ։

Նախագիծը պիտի իրականացուի «Երկարօրեայ դպրոց» ծրագրի շրջանակներուն մէջ՝ Արցախի Հանրապետութեան կառավարութեան հետ համագործակցաբար: Վերջին ամիսներուն Խրամորթ գիւղի մէջ բնակութիւն հաստատած են նաեւ Հադրութի շրջանէն ազրպէյճանական գրաւման հետեւանքով տեղահանուած ընտանիքներ:

«Երկարօրեայ դպրոց» ծրագրի նպատակն է բարելաւել միջնակարգ կրթութեան որակը Արցախի մէջ, հնարաւորինս վերացնել ծնողներու կողմէ տնային աշխատանքի հարցով երեխաներուն տրամադրուող օգնութեան անհաւասար պայմանները, ստեղծել շփուելու եւ աշխատանքի նոր հնարաւորութիւններ, ապահովել որակեալ, հաւասարակշռուած սննդակարգ աշակերտներուն համար, յաղթահարել զարգացման անհաւասարութիւնը գիւղական եւ քաղաքային վայրերու միջեւ եւ Արցախի շրջանները աւելի հրապուրիչ դարձնել քաղաքային բնակավայրերու բնակչութեան համար։

Մեկնաբանելով այս նախաձեռնութիւնը՝ ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակի նախագահ Գասպար Կարապետեան աւելցուց. «Ազրպէյճանի կողմէ պարտադրուած այս կործանարար պատերազմէն ետք կարեւոր է բուժել Արցախի վէրքերը: Յատկապէս երեխաները խոցելի են նման իրավիճակի մէջ: Յոյսով ենք, որ այս նախագիծը քայլ պիտի ըլլայ Արցախի երեխաներու կրթութեան պայմանները բարելաւելու եւ լուսաւոր ապագայ ապահովելու ուղղութեամբ: Մեր պարտքը կը համարենք նպաստել անոր եւ պիտի շարունակենք աշխատիլ այդ ուղղութեամբ»։

ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակy

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.