«Ապառաժ»-ը Վերադարձի Հաւատքով Կը Շարունակէ Իր Գործունէութիւնը

2023 թուականի արցախեան ողբերգութենէն ետք արցախեան մամուլը դադրեցաւ գործելէ, դադրեցաւ նաեւ «Ապառաժ» երկշաբաթաթերթի տպագրութիւնը, սակայն շարունակեց գործել «Ապառաժ» (ww.aparaj.am) կայքէջը, որ անկախ ստեղծուած իրավիճակէն եւ դժուարութիւններէն` չդադրեցուց իր գործունէութիւնը:

«Ապառաժ»-ը Արցախի մէջ հասանելի էր իւրաքանչիւրին, այժմ եւս կը նախատեսուի առցանց տարբերակով հասանելի դարձնել զայն իր ընթերցողներուն:

«Ապառաժ» (www.aparaj.am) կայքը վերաթարմացուած` պիտի շարունակէ իր ուսումնասիրութիւնները Արցախի հասարակական, ընկերային, քաղաքական հիմնահարցերուն շուրջ, պիտի լուսաբանէ աշխարհի եւ համահայկական տիրոյթին մէջ առկայ իրադարձութիւնները, պիտի շարունակէ` բարձրաձայնել արցախահայութեան իրաւունքներու վերականգման եւ այդ պարունակին մէջ միջազգային արդարադատութեան հասնելու Հայ դատի պայքարը, խօսելու տարագիր Արցախի ժողովուրդի ճակատագիրին, առկայ հարցերուն եւ անոնց ուղղուած քայլերուն եւ լուծումներուն մասին:

«Ապառաժ»-ը (www.aparaj.am) պատրաստ է շարունակելու իր համագործակցութիւնը Արցախի մտաւորականութեան, լրագրողներուն հետ եւ լուսաբանելու Արցախի մշակութային, կրթական, համայնքային հաստատութիւններուն աշխատանքները, որոնք  կը շարունակեն իրենց գործունէութիւնը Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ:

«Ապառաժ»-ը Արցախի մէջ` իբրեւ քաղաքական, հասարակական եւ գրական թերթ, առաջին անգամ հրատարակուած է 1917 թուականին, Շուշիի մէջ, երկար ընդմիջումէ ետք վերստին հրատարակուած է 1991 թուականին, լուսաբանած է Արցախի ազատագրական պայքարի ընթացքը, հայ ժողովուրդի պայքարի ուղին` մինչեւ մեր օրերը, սերմանած է գաղափարական եւ ազգային արժէքներ: 2020 թուականին 44-օրեայ պատերազմի ժամանակ եւս երկշաբաթաթերթի հրատարակութիւնը առժամանակ դադարեցուած եւ վերահրատարակուած էր 2021 թուականի գարնան, սակայն www.aparaj.am կայքէջը, 2010 թուականէն, բոլոր իրավիճակներու մէջ շարունակած է իր գործունէութիւնը:

«Ապառաժ»-ը վերադարձի հաւատքով կը շարունակէ իր գործունէութիւնը Հայաստանի մէջ` հաւատարիմ մնալով իր ընթերցողներուն:

Comments are closed.